Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Bílsko u Hořic
ObecBílsko u Hořic

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA

VETERÁNI

MEMORIÁL VÁCLAVA KOPECKÉHO

Hasici spolecna

Členské příspěvky 2024

Výše členského příspěvku pro rok 2024 je stanovena na 200,- Kč.

Je možné uhradit převodem na účet: 270201339/0300 nebo v hotovosti Lence Kramářové.

QR

Historie sboru

Dobrovolný sbor hasičů v Bílsku byl založen v červnu r. 1936 na vyzvání okresního úřadu ve smyslu vládního nařízení ve znění: obcím majícím nejméně 50 čísel postarati se o vybavený sbor hasičů. Brzo na to byla zakoupena motorová hasičská stříkačka, postavena zbrojnice v návsi společně s obecní váhou. Na střeše zbrojnice provedena malá zvonice, kde je umístěn zvonek darovaný p. sousedem Václavem Černým, ale ve světové válce byl odvezen. U zbrojnice byl postaven sušák na hadice, pro který daroval dřevo p. Malinský, majitel velkostatku Holovouse.

V tomto roce se přihlásilo 58 občanů za člena dobrovolných hasičů.

V roce 1981 je velitelem V. Černý, sbor má 30 členů. Bylo rozhodnuto upravit požární zbrojnici tak, že přestavbou vznikne prostor pro garáž. V roce 1982 je opraveno auto, ve zbrojnici provedeny omítky, oplechování, vrata a nátěry. Byla uspořádána požární soutěž „Memoriál Václava Kopeckého“ na počest pana Kopeckého, který se nemalou měrou zasloužil o výstavbu této požární nádrže. Tato soutěž se konala pravidelně každý rok do roku 1988. 

V roce 1986 požárníci oslavili 31. května 50 let trvání hasičského sboru uspořádáním závodů na koupališti.

V letech 1989 – 1999 se hasiči nezúčastňovali žádných soutěží, ani nepořádali Memoriál Václava Kopeckého. Prováděli sběr železného šrotu a údržbu koupaliště.

7. listopadu 1995 bylo jednáno o udržení sboru. Starostou hasičů byl zvolen Jiří Švůger, místostarostou J. Kňourek, velitelem J. Rozsévač a jednatelem F. Goldstein. Konala se soutěž Memoriál Václava Kopeckého.

V roce 1999 je zvolena nová volební komise ve složení: Jiří Kňourek - starosta hasičů, Jiří Dvořák - místostarosta, Jan Rozsévač - velitel, Václav Němeček - zástupce velitele, František Goldstein - jednatel, Hana Rozsévačová - hospodář, Vl. Kareš - preventista, J. Rozsévač st. a J. Jan Klauňáček - revizní komise, K. a R. Rachotovi - strojníci.

V roce 2000 byl obnoven Memoriál Václava Kopeckého, na kterém se poprvé představilo i místní družstvo žen.

Od roku 2001 se ženy pravidelně zúčastňují společně s muži a veterány okrskových soutěží. Za tímto účelem byla obecním úřadem zakoupena starší stříkačka. Zásahovou jednotku tvoří:

 • velitel - J. Rozsevač
 • I. strojník - R. Rachota
 • II. strojník - K. Rachota
 • sání - Jan a Jiří Švůger, J. Kňourek, J. Dvořák
 • sací koš - Vl. Kareš, J. Trojan
 • rozdělovač - J. Kramář
 • proudy - V. Němeček, M. Jonák

Od roku 2002 aktivně pracuje i družstvo dětí - „Soptíci“.

Od roku 2008 pravidelně pořádají velikonoční a vánoční turnaj ve stolním tenisu, který se těší velké oblibě a účastní se ho velký počet soutěžících.

V únoru roku 2009 se poprvé konalo "Pytlování v Sudole".

Byl zvolen nový hasičský výbor:

 • starosta - K. Rachota
 • zástupce starosty - J. Dvořák
 • velitel - J. Rozsévač
 • zástupce velitele - J. Kramář
 • jednatel - J. Švůger
 • pokladní - L. Kramářová
 • I. strojník - R. Rachota
 • II. strojník - J. Kňourek
 • preventista - M. Šabach

V roce 2010 byla  akce "Pytlování v Sudole" nahrazena výšlapem na vrch Chlumu s názvem "Dobytí Chlumu".

V roce 2012 je zvolen nový hasičský výbor:

 • starosta sboru - Miloš Šabach
 • místostarosta - Jiří Dvořák
 • velitel - Jan Rozsévač
 • jednatel - Jan Švůger
 • strojníci - Radek Rachota a Jiří Kňourek
 • zástupce velitele  -Jiří Kramář
 • preventista - Jan Kraus
 • pokladní - Lenka Kramářová

V roce 2013 tvoří zásahovou jednotku JPO-N:

 • Jan Rozsevač - velitel
 • Radek Rachota - strojník
 • Jan Švůger - člen
 • Jiří Kramář - člen
 • Marek Trojan - člen

Sbor čítá celkem 36 členů, z toho 18 mužů, 9 žen a 9 dětí. Máme 3 družstva: muži, ženy a veteráni.

Dříve jsme měli 4 družstva (ještě družstvo dětí, ale ty bohužel odrostly). Myslím si, že na tak malou obec se 104 obyvateli je to vynikající. Často jsou do činnosti zapojeny celé rodiny.


Memoriál Václava Kopeckého 1. 9. 2007

Místní dobrovolní hasiči připravili další ročník soutěže v požárním útoku. Jako obvykle, mužská družstva soutěžila včetně příjezdu. Po požárním útoku byla připravena netradiční štafeta.

Putovní pohár obhájili muži z Holovous, a získaly ženy Erbenky. Blahopřejeme.


Memoriál Václava Kopeckého 6. 9. 2008

Tuto krásnou slunečnou sobotu se sjela k požární nádrži družstva žen Bílsko u Hořic, Erbenky, Holovousy a družstva mužů Bílsko u Hořic, Holovousy a Chlum. Tadičně se konal požární útok s příjezdem a netradiční štafeta: nabírání vody z požární nádrže malým plecháčkem, běh na 1 páru lyží ve čtyřech osobách, kolotoč a pití piva.

Putovní pohár tak obhájili muži z Holovous a ženy Erbenky.


Memoriál Václava Kopeckého 4. 9. 2010

A opět stejné zastoupení mužů a žen. Děti z Bílska už odrostly a přestoupily mezi dospěláky, přijela 2 družstva z Holovous. Navíc přijeli i veterání z Bašnic a předvedli krásný a vtipný útok s koňskou stříkačkou.

Po dlouhé době zůstal putovní pohár mužů doma! Všem gratulujeme.


Memoriál Václava Kopeckého 3. 9. 2011

A opět stejné zastoupení mužů, žen a veteránů. Z Holovous přijela 2 družstva starších žáků a  2 družstva mladších žáků. Mladší žáci přijei také z Lískovic.

Putovní pohár obhájili místní muži, pohár žen odvezly Erbenky.


Memoriál Václava Kopeckého 1. 9. 2012

Tentokrát soutěžili muži z Bílska, Holovous, Chlumu a Sukorad, ženy z Holovous a z Bílska, Erbenky se nezúčastnily, neboť 2 očekávaly přírůstek nových hasičů Erbenčat a 2 byly na dovolené. Ale nevadí, příští rok všem ukážou, jak to umí. Veteráni z Bašnic a Bílska byli posíleni borci z Dobré Vody.


Memoriál Václava Kopeckého 31. 8. 2013

V letošním roce soutěžili muži z Holovous, Bašnic, Starých Smrkovic, Chlumu a Bílska. Družstva žen byla následující - Holovousy, Staré Smrkovice, Bílsko, Erbenky. Dětská družstva přijela z Holovous - přípravka, mladší a starší žáci.

Veteráni dorazili z Bašnic, Dobré Vody a místní borci z Bílska. Nově se předvedly i veteránky z Bílska s velice vtipným programem.

Putovní pohár obhájili místní muži, pohár žen odvezlo družstvo z Holovous.


Memoriál Václava Kopeckého 6. 9. 2014

V letošním roce soutěžili muži z Holovous, Sukorad a Bílska.

Družstva žen byla tato - Holovousy a Bílsko.

Dětská družstva přijela z Holovous - dvě družstva mladších žáků a jedno družstvo starších žáků.

Veteráni dorazili z Bašnic a z Bílska.

V letošním roce jsme obhájili oba putovní poháry - ženy i muži!!!


Rok 2015

Hasičský ples - 27. 2. 2015

Jako každý rok i letos nejen hasiči tančili na hasičském plese za doprovodu skupiny Reflex v místním motorestu v Bílsku. Zábava byla v plném proudu ještě dlouho po půlnoci a každý si mohl odnést domů i malou výhru nebo dokonce hodnotný dar.

Maškarní pro děti - 28. 2. 2015

Po hasičském plese vždy následuje zábava pro naše nejmenší - maškarní bál. Naše mládež nachystala pro malé děti soutěže se sladkými odměnami, nechybělo ani vystoupení klauna se svým mladším pomocníkem a plno taneční zábavy. Odměnou dětem v maskách byly zmrzlinové poháry se šlehačkou. Nakonec byly vyhodnoceny a plyšovým zvířátkem odměněny tři nejhezčí masky.

Stavění májky  - 30. 4. 2015

Tentokrát jsme se sešli v hodně malém počtu, abychom ozdobili a postavili májku na parkovišti před motorestem. Ale i přesto práce šla rychle od ruky a v odpoledních hodinách už vlály barevné mašle a stuhy na vysoké bříze. Do rána sice trochu zapršelo, a tak barevné krepáky začaly růžovět a bělet, ale zelené, žluté a modré taftové stuhy vše zachránily.

Sběr železného šrotu a elektrodpadu - 7. 3. 2015

Sobotní březnové dopoledne patřilo sběru železného šrotu a elektroodpadu. Děkujeme dobrovolným hasičům a všem, kteří pomáhají s nakládáním železa a elektroodpadu a  občanům za finanční podporu místním hasičům. Výtěžek je příjmem do hasičské pokladny. Železný šrot i elektroodpad lze přivážet po celý rok po předchozí domluvě.

Okrsková soutěž v Milovicích - 9. 5. 2015

Naši muži vyjeli na okrskovou soutěž do Milovic, kde obsadili 4. místo, gratulujeme (i bramborová medaile se počítá).

V pivní štafetě však kluci (Denis, Jakub, Martin a Michal) váleli a skočili na 2. místě.

Čištění koupaliště - 14. 5. 2015

Duben nebo květen tradičně patří čištění místní hasičské nádrže. Po odpuštění vody z nádrže odpoledne následovalo omývání stěn, vymetání, nabírání a vyvážení bahna ze dna koupaliště. Pomocníkem nám bylo kalové čerpadlo. Každá pomocná ruka se hodí, veškeré nářadí máme k dispozici, stačí jen chuť pracovat. Odměnou je "basa piv a limonád" a radost z dobře vykonané práce. Děkujeme všem, kteří chodí pomáhat. Je nás ale každý rok méně a méně...

Jarní turnaj ve stolním tenisu - 30. 5. 2015

Letošní jarní turnaj jsme úmyslně nepořádali během velikonočních svátků, abychom měli vyšší účast jak hráčů tak diváků. Úderem 13 hodiny se začali zapisovat hráči, sešlo se jich celkem 8. Poté začaly dvojhry mužů. Publikum sledovalo hru a za bouřlivého fandění podporovalo všechny hráče. Zasloužené vítězství si vybojoval "ostřílený pingpongový šampion" pan Jiří Šafránek a tím pádem si i odvezl putovní pohár, diplom a lahev vína. Druhé místo obsadil Martin Němeček z Chlumu a na třetím místě se umístil místní borec Denis Kramář.  Po rozdání odměn a diplomů začaly čtyřhry mužů, které diváky převážně pobavily. Za vůně připečených topinek a lahodného moku publikum sledovalo sportovní klání až do samého konce. Po rozdání odměn za čtyřhry následovalo společné focení všech hráčů. Po celou dobu panovala dobrá nálada a myslím, že se všichni dobře pobavili. Nyní se můžeme těšit na další sportovní klání, tentokrát zimní.

Hasičská soutěž Holovousy - 20. 6. 2015

Nemohli jsme odmítnout pozvání do sousedních Holovous na hasičskou soutěž. Vyslali jsme družstvo mužů ve složení - Daniel Brendl alias Mamut, Denis Kramář, Jiří Kramář, Martin Rachota, Radek Rachota, Václav Rachota, Marek Trojan. Naši hasiči vzorně reprezentovali obec a vybojovali 1. místo, i když za neuvěřitelných okolností. Hoši, děkujem!!!

Neckyáda v Holovousích - 5. 7. 2015

Na letošní neckyádu v Holovousích se naše mládež ve složení - Denis Kramář, Sára Kramářová, Martin Rachota, Václav Rachota, Lenka Trojanová a Marek Trojan chystali již několik dní předem. Od Lenky nápadu postavit plavidlo ve tvaru kopie hasičského auta Bílska GAZ už nebylo žádných překážek k realizaci. Kluci se do stavby pustili s velkým elánem a hodiny po půlnoci už ani nesledovali, prostě byli úplně zapálení pro věc. Přes den stavěli dřevěnou konstrukci na laminátovou loďku, vyřezávali všechny potřebné díly z polystyrenu, natírali červenou barvou všechny díly a vymýšleli mechanismus, který by auto na vodě popoháněl. Proto nechybělo v útrobách lodi poupravené jízdní kolo, které roztáčelo vodní lopatky po stranách automobilu. Nechyběla ani houkačka a maják přidělaný na helmě toho, kdo právě na kole uvnitř loďky šlapal. Dokonce i světla svítila. Na souši vše krásně fungovalo, dny strávené na stavbě se vyplatily, plavidlo bylo nádherné, pasování na první místo bylo podle všech přihlížejících jasné. Pak ale následovala zkouška na vodě. Rybník v Malém Bílsku nebyl kvůli malému množství vody a velkému množství bahna vhodný, proto se jelo k hasičské nádrži do Bílska (přece se nemůže jet do Holovous, aby bylo tajné plavidlo odhaleno před jinými konkurenčními). Při spouštění lodě s "přístavbou" hasičského auta přes hranu koupaliště se však ozval praskot  a na vodě plavidlo začalo nabírat. Nezbývalo nic jiného, než vytáhnout plavidlo rychle ven a do rána loď jakýmkoliv způsobem zalepit a zprovoznit. Ještě ráno měli kluci plné ruce práce a poslední dodělávky probíhaly těsně před odjezdem na neckyádu do Holovous. Kdo z místních plavidlo viděl, musel jet do Holovous fandit. A tak by to pomalu vydalo na malý autobus, který by místní zaplnili.

Na rybníku v Holovousích už vše běželo jako po drátku, kola se roztočila, plavidlo svítilo, houkalo, jelo jako drak a tak si mezi konkurenčními plavidly vybojovalo 2. místo za rychlost, dále 1. místo za nejkrásnější plavidlo.

Ve štafetách obsadili 1. místo dvojice - Denis Kramář a Martin Rachota, 2 . místo - Sára Kramářová a Václav Rachota. V soutěži na lávce na trakaři byli na 1. místě - Denis Kramář a Martin Rachota.

Bílsko na neckyádě vyhrálo skoro vše, co se vyhrát dalo, domů jsme jeli všichni moc spokojení a ten velký úspěch jsme mládeži srdečně přáli, zasloužili si ho. Byli jste všichni skvělí!!!

Lázně Bělohrad - 135. výročí založení SDH Lázně Bělohrad - 11. 7. 2015

Dostali jsme pozvání na účast  na slavnostech při příležitosti 135. výročí založení SDH Lázně Bělohrad s tím, abychom přijeli představit našeho historického Stratílka z roku 1936, a tak naši muži (Denis Kramář, Martin Rachota, Miloš Šabach a Marek Trojan) oblékli slavnostní bílé veteránské "mundůry", které jim neskutečně sluší, naleštili hasičské auto Gaz, připojili Stratílka a vydali se do Lázní Bělohrad. Stroj byl odivován všemi přihlížejícími, hlavně, když ho kluci uvedli do chodu.

Poté se zúčastnili soutěže v přečerpávání vody ručním pumpováním a naše zmíněná čtveřice obsadila 1. místo!

V soutěži jednotlivců v Bělohradském trojboji (smotávání hadic, převalování pneumatiky a přenášení závaží na čas) se na krásném 2.  místě umístil Martin Rachota, na 3. místě Denis Kramář.

Děkujeme za pěkné odpoledne (užili jsme si plno hudby, tance, soutěží i dobrého jídla a pití) a vzornou reprezentaci obce.

Memoriál Václava Kopeckého - 5. 9. 2015

Letos dorazila smíšená družstva, proto jsme se rozhodli vytvořit kategorii dopělí (místo mužů  a žen). Ani  ženy z Bílska  poprvé nesestavily družstvo žen. Všechny útoky byly bez vody z důvodu velkého sucha.

V letošním roce naši muži obhájili putovní pohár - gratulujeme!!!

Poslední soutěží byla vyhlášena silová soutěž - železný muž/železná žena.

Na rychlost soutěžící smotávali hadice, překulovali velikou pneumatiku a přenášeli dvě závaží o celkové váze 50 kg. V mužské kategorii bylo celkem 10 soutěžících. V ženské kategorii jen 2 ženy.

1. místo obsadil a železným mužem se stal místní borec - Martin Rachota.

1. místo obsadila a železnou ženou se stala místní - Lenka Kramářová.

Vánoční  turnaj ve stolním tenisu - 28. 12. 2015

Jako každý rok jsme se na konci roku sešli, abychom si užili zábavy, zasportovali si a shodili nějaké to kilo po vánočních svátcích. Kolem 14 hodiny se začali scházet sportovci a zapisovat se do připravené tabulky. Celkem se zapsalo 11 soutěžícíh. Hrálo se na dva vítězné sety, hrál každý s každým, nejprve se odehrály dvouhry, poté čtyřhry. Zápasilo se do pozdních nočních hodin, než mohly být vyhlášeny výsledky a rozdány diplomy, medaile a lahve se šampaňským.

Na prvním místě ve dvouhrách se umístil a odnesl si putovní pohár místní Denis Kramář, druhou příčku obsadil Pavel Černý z Chlumu a třetí se umístil místní Martin Rachota.

Ve čtyřhrách bylo pořadí následující:

1. místo - Jan Šulek a Miloš Švůger

2..místo - Denis a Jiří Kramářovi

3. místo - Pavel Černý a Tomáš Jiran

Gratulujeme všem zúčastněným hráčům a děkujeme divákům za vzorné fandění.

Již se těšíme na další turnaj, který se uskuteční na jaře. Všichni jste srdečně zváni!


Rok 2016

Hasičský ples - 12. 2. 2016

I letos jsme tančili na hasičském plese za doprovodu skupiny Reflex v místním motorestu v Bílsku. Všichni se dobře bavili a netrpělivě očekávali půlnoc, kdy se jako každý rok vyhlašuje tombola o parádní ceny!

Maškarní pro děti - 13. 2. 2016

Stalo se tradicí, že po hasičském plese hned následuje maškarní pro děti. Opět byly připraveny různé soutěže o sladké odměny za doprovodu hudby. Nemohly chybět ani zmrzlinové poháry se šlehačkou a vyhlášení prvních tří míst o nejhezčí masky. Porota to letos neměla vůbec jednoduché, všechny masky byly moc krásné - kuřátka, dráček, princezna, smrťák, klauni, pirát, kočička, indián...

Nechyběla ani ukázka žonglérského umění klauna a vystoupení břišní tanečnice, do kterého se zapojili i diváci,  které sklidilo velký potlesk.

Sobotní odpoledne si všichni báječně užili, pobavili se a odnesli si sladké odměny.

Velikonoční turnaj v kuželkách - Hořice - 27. 3. 2016

Letos jsme místo jarního turnaje v pingpongu přijali pozvání našich kamarádů z Chlumu a zúčastnili jsme se velikonočního turnaje v kuželkách v Hořicích - Chlum versus Bílsko. Bojovali jsem ze všech sil, ale přesto jsme na vítězství nedosáhli. Tak snad příště!

Stavění májky  - 29. 4. 2016

Opět jsme se sešli v hodně malém počtu, abychom ozdobili a postavili májku na parkovišti před motorestem. Velkou břízu jsme ozdobili barevnými pentlemi, aby nám neomokly jako každý rok, když se zdobilo krepákem. A tak se celý květen pyšnila krásnými barvami!

Pálení čarodějnic - 30. 4. 2016

Jelikož letos došlo k pořezání větví nad koupalištěm, mohli jsme se těšit na pálení čarodějnic. Sice jsme se sešli v malém počtu, ale i tak jsme si to užili.

Čištění koupaliště - 7. 5. 2016

Jako každý rok jsme se sešli při čištění koupaliště. Práce nám šla pěkně od ruky, pitný režim byl také zajištěn. Byli jsme velice překvapeni, když jsme našli na dně nádrže kromě žab i dva raky, jeden z nich byl živý a opět byl ponechán v nádrži. Snad i proto se letos voda v nádrži udržela po celou dobu v bezvadném stavu a koupat jsme se mohli až do října. Díky všem, kteří přišli na brigádu.

Sjezd rodáků  - 11. 6. 2016

Je to již třetí Sjezd rodáků, který byl v Bílsku uspořádán. Koná se každých pět let a věříme, že se tato tradice bude dodržovat, i když při takto velké akci mají všichni plné ruce práce, aby vše perfektně klaplo. Program byl skutečně nabitý, počasí přálo, jídla i pití bylo plno, publikum zaplnilo lavice venku i pod novým přístřeškem, taneční parket se také zaplnil. Hudba hrála do pozdních nočních hodin a věříme, že všichni odcházeli spokojeni. Bez pomoci místních hasičů, divadelníků, členů zastupitelstva a dalších dobrovolníků by tato akce nešla zorganizovat. Děkujeme všem!

Veteráni v Bašnicích - 18. 6. 2016

Naši veteráni se zúčastnili hasičské soutěže v Bašnicích, kde zazářili, přivezli si pamětní list a lahve šampaňského. Děkujeme za vzornou reprezentaci obce.

Memoriál Václava Kopeckého - 3. 9. 2016

Letos jsme měli počasí přímo objednané, slunce svítilo od samého rána, na stavění stanů a lavic jsme se sešli již v 7 hodin ráno. Dorazilo celkem 7 družstev, účast byla letos slabší z důvodu  hasičské soutěže a akcí, které se konaly v okolních obcích. Oproti loňskému roku byly všechny útoky s vodou a část štafety nad vodou a přímo ve vodě.

V letošním roce naši muži i ženy obhájili putovní pohár - gratulujeme!!!

Úlibický koláč - 24. 9. 2016

Naši mladí hasiči ve složení - Marek Trojan, Martin Rachota, Denis Kramář, Matěj Staněk a Dan Brendl alias Mamut se vydali naším Gazem do Úlibic, kde vybojovali krásné 2. místo.

Závod se skládal z lovení dřevěných ryb z rybníku (lovil Martin), pak teprve proběhl hasičský útok.

Počasí moc nepřálo, byla zima, naštěstí se nikdo v rybníku nevymáchal.

Hoši, děkujeme!


Rok 2017

První Růžičkův Skimemoriál - 28. 1. 2017

V letošním roce jsme poprvé přišli s myšlenkou uspořádat netradiční závod na historických lyžích za hasičskou nádrží. Byli jsme překvapeni, kolik se sešlo závodníků v dobovém oblečení na starých lyžích. Byl vytvořen závodní okruh i s lávkou přes vodu, který každý musel zdolat. Přes malé potíže s rozbitým vázáním nebo malými pády všichni vesele projeli cílem a odměněni byli diplomem a čokoládovou medailí. Následovalo společné foto, které se dostalo i do Jičínského deníku. Všichni jsme se báječně pobavili a ještě si zasportovali. Tak zase příští rok SKOL!

Hasičský ples - 3. 2. 2017

Opět jsme se letos roztančili na hasičském plese za doprovodu osvědčené skupiny Reflex v místním motorestu. Zábava byla v plném proudu, kterou pouze o půlnoci přerušila očekávaná tombola o hodnotné ceny.

Maškarní pro děti - 4. 2. 2017

Stalo se již tradicí, že hned po hasičském plese následuje maškarní pro děti. Masky byly skutečně velice vydařené a bylo proto obtížné vybrat tři nejhezčí. O zábavu pro děti se letos také postarala Zuzka Kvasničková, která se převlékla za Červenou Karkulku, a s fenkou Jenny předvedla parádní taneční vystoupení. Dále následovaly soutěže pro děti a sladké odměny.

Stavění májky - 29. 4. 2017

Letos jsme se sice sešli jen v malém počtu pod zamračenou oblohou, abychom ozdobili mašlemi vzrostlou břízu. Vztyčena byla jako každý rok vedle místního motorestu.

Pálení čarodějnic - 30. 4. 2017

Sešli jsem se na pálení čarodějnic za obecní stodolou, také jsme ho spojili s příjemným posezením  a opečením buřtů. Paní starostka se převlékla za čarodějnici a konkurovala té vycpané na vatře. I přes chladné počasí jsme vydrželi posedět do pozdních hodin.

Okrskové závody hasičů v Dobré Vodě - 6. 5. 2017

Děkujeme našim hasičům - mužům a veteránům, že vzorně reprezentovali naši obec na okrskových závodech v Dobré Vodě. Ženy hasičky se totoho závodu nezúčastnily.

Čištění koupaliště - 8. 5. 2017

I v letošním roce nám přálo počasí při čištění koupaliště. Sešli jsme se v menším počtu brigádníků, ale i přesto nám šla práce pěkně od ruky. Velikou pomocí nám bylo kalové čerpadlo, které práci urychlilo. Samozřejmě nesměly chybět "barevné" limonády a "rezavý" mok ;-)

Letní turnaj ve stolním tenisu - 1. 7. 2017

Turnaj ve stolním tenisu jsme uspořádali v červenci v obecní stodole, kam se sjelo celkem 10 hráčů a dvaktrát tolik fanoušků. Nedílnou součástí bylo malé občerstvení v podobě topinek se sádlem a česnekem. Nechybělo ani něco sladkého na zub a ostřejšího na zlepšení nálady. Před stodolou probíhala i soutěž dětí v malování barevnými křídami. Každý hráč byl odměněn nejen diplomem, ale i plechovkou piva nebo lahví vína.

Memoriál Václava Kopeckého - 2. 9. 2017

Kvůli nepřiznivému deštivého počasí, které doslova rozmáčelo prostor kolem naší hasičské nádrže, jsme byli nuceni uspořádat letošní ročník MVK na návsi před obecní stodolou a všechny hasičské útoky byly tzv. "na sucho".  Nálada všech zúčastněných byla více než dobrá, nikomu tato alternativa nevadila a všichni si to náležitě užili a zasportovali si nejen při hasičském útoku s příjezdem historickým vozem GAZ, ale i při netradiční štafetě.

V letošním roce naši muži i ženy opět obhájili putovní pohár - gratulujeme!!!

Při této příležitosti nám bylo předáno nové hasičské auto Ford v celkové ceně 911 009,-- Kč za finanční podpory 450 000,-- ´Kč ze státního rozpočtu a 300 000,-- z Královéhradeckého kraje.

Úlibický koláč - 23. 9. 2017

Naši hasiči ve složení - Marek Trojan, Bára Zajíčková, Martin Rachota, Vašek Rachota a Michal Schmieder se vydali naším Gazem do Úlibic, kde sice nevybojovali medaile, ale zato dostali specielní cenu za družstvo s nejméně členy.

Počasí opět moc nepřálo...

Děkujeme za reprezentaci!


Rok 2018

Hasičský ples - 9. 2. 2018

I letos jsme se roztančili s hudební skupinou Reflex na hasičském plesu v místním motorestu. Všichni se báječně bavili a netrpělivě očekávali půlnoc, kdy se vyhlašuje tombola. Tradicí se stala jedna putovní výhra, která se každoročně vrací do tomboly. Kdo u nás ještě nebyl, musí určitě přijít!

Maškarní pro děti - 10. 2. 2018

Po hasičském plesu druhý den vždy chystáme zábavné odpoledne pro děti a rodiče. Krásné masky se sešly i letos a opět bylo moc těžké odměnit 3 nejhezčí masky. Po vyhlášení a odměnění masek si  děti zamlsaly u zmrzlinového poháru a program byl letos obohacen o vystoupení břišní tanečnice Kateřiny Svatošové., se kterou se tance mohli naučit děti i dospělí.

Čištění koupaliště - 24. 4. 2018

Každoročně se scházíme skoro ve stejném složení brigádníků na vyčištění hasičské nádrže. Jsme rádi, že můžeme využít kalové čerpadlo, které nám urychluje práci a nemusí se odvážet bláto v kolečku, jak tomu bylo v dřívějších letech. Po odvedené práci pak máme čas i na posezení u ohýnku a opečení buřtů. Barevné limonády a pivo je samozřejmostí.

Stavění májky - 29. 4. 2018

Letos jsme se sešli ještě v menším počtu než obvykle, abychom ozdobili mašlemi vzrostlou břízu. Jako každý rok byla vztyčena vedle místního motorestu.

Pálení čarodějnic - 29. 4. 2018

V letošním roce jsme se opět sešli u pálení čarodějnic za obecní stodolou a měli jsme krásnou vatru i s vycpanou čarodějnicí na špici. Některé místní ženy na sebe také vzaly kostýmy čarodějnic a zábava mohla začít. Spojili jsme to s opékáním buřtů a nemohlo ani chybět něco dobrého k pití.

Okrsková soutěž v Sukoradech - 5. 5. 2018

Jsme rádi, že se naši muži každoročně zúčastňují okrskových soutěží, letos proběhla v obci Sukorady.

Návštěva v Bílsku u Vodňan 6. 7. - 8. 7. 2018

Přijali jsme milé pozvání od obce Bílsko u Vodňan, abychom je navštívili při příležitosti 130. výročí založení SDH v Bílsku v jižních Čechách. Po příjezdu jsme byli ubytováni na kozí farmě, a tak jsme mohli nahlédnout i "pod pokličku" výroby domácíh kozích sýrů. Poté nás čekaly 3 dny nabitého programu k oslavám založení sboru s ukázkami hasičské techniky, kulturním programem, výstavou na faře i obecním úřadě, prohlídkou kostela i celé obce a okolních měst s odborným výkladem paní Kulíkové a večer nechyběla taneční zábava s ohňostrojem. Po celou dobu se nám věnovali místní hasiči a hlavně manželé Kulíkovi (pan starosta s manželkou), za což jim moc děkujeme. Do Bílska jsme vezli na ukázku i našeho opečovávaného "Stratílka" (historickou stříkačku), který sklidil obrovský obdiv. Počasí bylo objednané, krásně jsme si to všichni užili a ještě jednou děkujeme za pozvání, neboť z návštěvy vzniklo přátelství mezi stejnojmennými obcemi. Tak příště u nás!

Návštěva z Bílska u Vodňan  - 14. 9. 2018

Netrvalo dlouho a hasiči z Bílska u Vodňan nám oplatili návštěvu v naší obci. Pozvali jsme je na hasičskou soutěž Memoriál Václava Kopeckého, které se také aktivně zúčastnili (družstvo žen i mužů). Přijeli k nám již v pátek a čekal je program na uvítanou v podobě prohlídky hořického pivovaru JungBerg s ochutnávkou piva. Poté jsme se přemístili do místního motorestu, kde jsme u večeře prodiskutovali všechna možná témata. Ubytovali se v Hořicích v kempu U Věže a do Bílska a z Bílska je vozil R. Rachota novým hasičským autem nebo dojížděli svými vozy. V sobotu je čekala hasičská soutěž MVK a večer hasičská zábava v obecní stodole. V neděli po snídani (v místním motorestu) se s námi rozloučili a odjeli zpět i s jejich retro hasičskou Avií do Bílska v jižních Čechách. Už teď se těšíme na další setkání, bylo s vámi fajn!

Memoriál Václava Kopeckého - 15. 9. 2018

Letos nám přálo počasí a na naši vyhlášenou soutěž MVK dorazil rekordní počet družstev  - celkem 20  družstev!!!

 

Výročí 100 let vzniku Československé republiky - říjen 2018

Sešli jsme se v tento významný den, abychom zavzpomínali na naše předky, kteří se zasloužili o vznik samostatného státu a položili věnec na připomínku obětí z naší obce, které si válka vyžádala. Byli to:

Dont Václav, syn truhláře, raněn v Itálii, zemřel v Kadani v nemocnici

Dušek Jan, nevlastní syn Mešejdy Josefa, padl v Srbsku při druhém tažení

Trnka Josef, raněn v Itálii, zemřel v Budějovicích

Šorm František, zemřel na malárii v Hořicích v nemocnici

Goll Josef, bojoval v Itálii, stal se nezvěstným, podle zpráv s ním bojujícím, zastřelen na hlídce

V zajetí byli:

Pekař František, přišel v r. 1918

Dont František, vrátil se v r. 1919

V italské legii byl:

Šorm František, syn Šorma Františka st.

Po úvodním projevu paní starostky H. Rozsévačové byl položen věnec k soše Sv. Trojice a za čestné stráže našich dobrovolných hasičů (s hasičským a obecním praporem) zazněla česká hymna. Věnec položili hasiči - J. Rozsévač a M. Šabach. Hasičskou vlajku držel M. Rachota a obecní M. Trojan.

Také byly dobrovolným hasičům předány pamětní medaile ke vzniku 100 let Československa.

Po odhalení základního kamene zvoničky (jako upomínku na stoleté výročí se snažíme vrátit zvoničku zpět na náves), který vyrobil místní kameník J. Kramář, poklepání na něj kladívkem a předstvení zvonu, byl kámen "pokřtěn" šampaňským  a následoval slavnostní přípitek a první zazvonění zvonu, který byl prozatím upevněn na štaflích, aby si každý mohl zazvonit.

Poté následoval lampiónový průvod od sochy Sv. Trojice k soše Křížku (sešlo se asi 40 občanů). I u Křížku byl položen věnec s trikolórou a a zapáleny svíce.

Základní kámen i zvon byl přemístěn na obecní úřad a na náves se vrátí až příští rok po vyrobení zvoničky místním truhlářem M. Rachotou.

V prostorách obecního úřadu následovalo posezení pro občany s občerstvením a výstavkou dobových předmětů, fotografií a obrazů z období 1. republiky.

Posezení u piva, vína, kávy a výborných moučníků, které připravily místní ženy, se protáhlo až do půlnoci. I doprovodná hudba byla z prvorepublikové doby.


Rok 2019

Hasičský ples - 8. 2. 2019

Letos jsme se sešli v místním motorestu, ale díky chřipkové epidemii v žalostném počtu 10 tanečníků, a roztančili poloprázdný sál skvělým hudebním doprovodem pana  Šafaříka z Hořic. Před půlnocí se náš počet zvýšil asi na 20 tanečníků a potom se začala vyhlašovat tombola. Díky velkému počtu cen a malému počtu lidí letos opravdu vyhrál každý! Samozřejmě nemohla chybět ani putovní cena :-)

Maškarní pro děti - 9. 2. 2019

I maškarní pro děti bylo poznamenáno chřipkou a proto přišly pouze 4 děti v maskách, tudíž výherní ceny a odměny byly také pro každého. Mohli jsme vidět krásnou masku železničního přejezdu, která bezkonkurenčně vyhrála, také roztomilé kuřátko a koťátko a tradičně princeznu.

O program se nám postaral kouzelník Jiří Kotraba. Nechyběly ani tradiční soutěže - házení míčků do kouzelnického klobouku, slalom mezi cihlami s pingpongovým míčkem na lžičce a jiné. Soutěžící byli odměněni malými sladkostmi a masky velkými zmrzlinovými poháry.

Do soutěží se zapojili i tatínkové, maminky i babičky. Všichni si užili zábavné odpoledne za doprovodu rozverných písniček.

Okrsková hasičská soutěž v Bílsku - 4. 5. 2019

Po mnoha letech jsme byli požádáni o uspořádání okrskové hasičské soutěže v Bílsku. Jelikož jsme prý bravurně zvládli při minulém Memoriálu Václava Kopeckého organizaci celkem 20 družstev, neměl nikdo z přespolních pochyb, proč bychom to nezvládli. Ale Memoriál je taková netradiční soutěž s tradiční srandovní štafetou, kde se až tak přísně nehlídají pravidla. Bylo to pro nás nelehké rozhodnutí, jestli do toho tzv. půjdeme. Jednalo se o zajištění zázemí a hladkého průběhu soutěže asi pro 20 družstev. Nakonec padlo kladné rozhodnutí a my se pustili do příprav.

Jednalo se o vybudování nové betonové základny na startu pro hasičskou techniku družstev.  Občerstvení nám zajistil SDH Ostroměř, přihlásilo se celkem 18 družtev, soutěž neměla žádný zádrhel a my mohli být na sebe pyšní, že jsme to zvládli na jedničku pod přísným dozorem rozhodčích.

V kategorii mužů soutěžilo celkem 8 družstev - Bílsko u Hořic, Milovice, Hořice, Sukorady, Bašnice, Bříšťany, Hořice Mileta, Dobrá Voda.

Kategorie ženy - Bílsko u Hořic.

Kategorie starší děti - Hořice, Milovice, Dobrá Voda.

Kategorie mladší děti - Hořice, Milovice.

Veteráni - Bílsko u Hořic, Bašnice, Hořice, Dobrá Voda.

děti starší útok štafeta celkem pořadí
Dobrá Voda 0,22,43 --- --- 1.
Milovice 0,28,59 --- --- 2.
Hořice 0,41, 50 --- --- 3.

 

děti mladší útok štafeta celkem pořadí
Milovice 0,31,05 --- --- 1.
Hořice 0,31,26 --- --- 2.

 

ženy útok štafeta celkem pořadí
Bílsko u Hořic 0,37,72 1,24,91 2,01,163 1.

 

muži útok štafeta celkem pořadí
Hořice Mileta 0,18,18 0,53,76 1,11,94 1.
Dobrá Voda 0,15,51 0,57,58 1,12,109 2.
Sukorady 0,19,54 0,56,72 1,15,126 3.
Hořice 0,29,75 0,54,19 1,23,94 4.
Milovice 0,29,83 1,03,19 1,32,94 5.
Bříšťany 0,30,91 1,05,73 1,35,164 6.
Bílsko 0,32,09 1,08,53 1,40,62 7.

 

veteráni       pořadí
Bílsko u Hořic --- --- --- 1.
Hořice --- --- --- 1.
Bašnice       1.
Dobrá Voda       1.

 

Memoriál Václava Kopeckého - 7. 9. 2019

Letos nám vůbec nepřálo počasí (hlavně ráno při stavění stanů a lavic nám pršelo za krk)  na naši vyhlášenou soutěž MVK.

Útok mužů - startuje se s veškerým vybavením a posádkou v autě za startovní čárou. Všichni mají helmy a opasky. Po mávnutí praporu se přejede autem ke břehu nádrže, saje se z požární nádrže klasickými savicemi. Počet hadic je 2 x B + 2 x C. Časomíra se zastaví sražením obou plechovek z podstavců.

Útok žen a dětí - klasický požární útok, ale se sáním z nádrže. Hadice 2 x B a 2 x C. Časomíra se zastaví sražením obou plechovek z podstavců.

Štafeta - ke štafetě jsou potřeba 4 závodníci. Štafeta začíná mávnutím praporku. První běžec prokličkuje s pneumatikou mezi praporky tam a zpět. Potom, co pneumatika přejede čáru, druhý závodník pomocí lana přitáhne plovoucí závaží, dokud se nedotkne břehu. Potom všichni 4 závodníci přejedou na lyžích více či méně synchronizovaně za čáru, kde poslední borec sestřelí vzduchovkou plechovku. Má k dispozici neomezený počet ran. Po sražení plechovky se zastavuje časomíra.


Rok  2020

Hasičský ples  - 21. 2. 2020

V páteční podvečer se příznivci dobré zábavy sešli v místním motorestu, aby se společně pobavili a také si zatančili při pohodové hudbě pana Šafaříka.

Nemohla chybět ani o půlnoci tradiční tombola, která byla jako každý rok bohatá. Po 2. hodině ranní jsme se rozloučili a těšili se na další hasičský ples.

Maškarní pro děti - 22. 2. 2020

Maškarní pro děti je pořádáno vždy v sobotu po hasičském plese. V sobotní odpoledne se sešly 4 masky - dva piráti, kostlivec a papoušek. Děti si užily soutěže s balónky, chytání rybiček na udice, překážkový běh a jiné. Do soutěžení se zapojili i dopěláci, bylo to příjemné odpoledne zakončené sladkým zmrzlinovým pohárem a malou odměnou pro všechny soutěžící.

Závody Staré Smrkovice 13. 6. 2020

Závody ve Smrkovicích patří mezi naše nejoblíbenější, ani letos jsme je nemohli vynechat. Tentokrát jsme složili dva týmy, družstvo mužů a družstvo žen. Byl horký červnový den, proto přišel vhod skládací stan, který jsme si přivezli, a jehož stín lákal i soupeře, kteří pod něj chodili posedět u piva.
Krátce po zahajovacím nástupu startovala družstva žen, začínalo se netradiční štafetou. Tu děvčata přežila bez zranění, přestože zahrnovala běhání s nůžkami (s nůžkami se neběhá, děti).
Ani družstvo mužů se nenechalo zahanbit a po úspěšně zdolané štafetě a pauze na klobásu následovaly soutěže v požárním útoku. Muži i ženy předvedli dobrý výkon a mohlo se přistoupit k vyhlášení výsledků.
Asi vteřinu po svolání hasičů k nástupu se strhla průtrž mračen, jakou Smrkovice dlouho neviděly. Všichni se okamžitě rozprchli do aut pod přístřešky a na jiná suchá místa, a chvíli to vypadalo, že k žádnému vyhlášení nedojde. Zanedlouho ale všechny napadlo, že nejlepší místo, kde přečkávat déšť, je hospoda. Po pár minutách se místní starosta postavil a řekl: „vidím že jsme stejně všichni tady, tak to můžeme vyhlásit hned“. Vítězné týmy tedy dostaly ceny v sále místní hospody. A po krátkém posezení jsme se s pozváním na náš memoriál rozloučili a odjeli jsme slavit do naší zbrojnice.

Výlet do Bílska u Vodňan 24.7. – 26.7. 2020

Letos jsme byli opět pozváni na návštěvu našich přátel z Bílska u Vodňan. Zúčastnit jsme se měli místní hasičské soutěže, následované pouťovou zábavou v místní hospodě.
Po dlouhé cestě v parném dni (hasičský transit má klimatizaci, ale jenom vpředu) jsme byli přivítání vynikajícím gulášem, ale hlavně místním pivem, na které se vždy těšíme. Po večeři jsme si rozbalili stany, a po pár hodinách ochutnávání tohoto lahodného moku jsme šli ulehnout.
V sobotu dopoledne nás místní starosta vzal na projížďku malebným okolím obce. Po obědě jsme se zúčastnili malé hasičské soutěže, pro kterou jsme postavili dvě družstva – družstvo smíšené a tým veteránů. Soutěž se skládala z rozličných disciplín, které měly za úkol prověřit sílu, koordinaci a týmovou spolupráci. Všechny týmy soutěž úspěšně dokončily a přesunuly se k druhé části soutěže, pivní štafetě. Ani při této náročné disciplíně se naši borci nenechali zahanbit.
Zbytek odpoledne byl věnován odpočinku a procházkám po vesnici. Večer se všichni sešli v sále hospody, kde se konala tradiční pouťová zábava. K tanci hrála živá kapela, a my jsme museli ještě jednou ochutnat to skvělé strakonické pivo.
V neděli ráno jsme sbalili stany a sešli jsme se s místními před obecním úřadem, kde jsme si vyměnili drobné dárky (hlavně lokální produkty, Hořické trubičky jsme vyměnili za skvělý domácí chléb) a s rozloučením jsme se vydali na cestu domů.

Memoriál Václava Kopeckého - 5. 9. 2020

Na letošní MVK jsme měli objednané slunečné počasí, tak jsme se mohli pustit do soutěžení.

Útok mužů:

Startuje se s veškerým vybavením a posádkou v autě za startovní čárou. Všichni mají helmy a opasky. Po mávnutí praporku se přejede autem ke břehu nádrže. Saje se z požární nádrže klasickými savicemi. Počet hadic je 2xB + 2xC.Časomíra se zastaví sražením obou plechovek z podstavců.

Útok žen a dětí:

Klasický požární útok, ale se sáním z nádrže. Hadice 2xB + 2xC. Časomíra se zastaví sražením obou plechovek z podstavců.

Štafeta:

Ke štafetě je potřeba 6 závodníků.

Štafeta začíná mávnutím praporku. První 4 závodníci dojedou na lyžích za čáru na konci první dráhy. Lyžaři si poté hodí na ramena kládu, na kterou se zavěsí další borec/borkyně. Takto doběhnou na konec druhé dráhy. (Penalizace za každý dotyk země  + 5 s).  Nesený na kládě vezme trakař, na kterém sedí další závodník, a bezpečně ho doveze na konec další dráhy. Tam čeká pneumatika, kterou vezený na trakaři dokulí slalomem mezi praporky za cílovou čáru.

Pokud se soutěžící domluví se zvukařem, ke svému sportovnímu výkonu se může vybrat pustit speciální hudbu.

Oba putovní poháry nám odputovaly do Holovous, je to pro nás velká výzva pro příští rok!


Memoriál Václava Kopeckého - 11. 9. 2021

Na letošním MVK jsme měli menší účast, nedorazila žádná družstva dětí,  zato nám přálo pěkné počasí.

Domácí družstvo žen uhájilo putovní pohár, máme z toho velikou radost, ženám gratulujeme, pohár mužů nám odputoval do Hořic, chlapi, příští rok musíte pořádně zabojovat!

Všem děkujeme za účast, sportovní výkony a skvělou atmosféru během závodu.


Memoriál Václava Kopeckého - 3. 9. 2022

Letošní MVK měl pěknou účast soutěžících i diváků, počasí jsme měli přímo objednané.

Domácí družstvo mužů uhájilo putovní pohár, gratulujeme, pohár žen vyhrály Sobčice. Těšíme se, že s ním dorazí a nám se podaří ho zpět vybojovat.

Děkujeme všem, kteří se soutěžě účastní.                   

nahoru

Projekty