Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Bílsko u Hořic
ObecBílsko u Hořic

Zásahová jednotka

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce nebo závodu je jednotka požární ochrany (JPO), která se zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura jednotky je stanovena ve vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění vyhlášky 226/2005 Sb.

Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nositele dýchací techniky a řidiče.

  • JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (4 hasiči)

 

Členové zásahové jednotky

Velitel jednotky František Karvánek
Strojník Marek Trojan
Člen Martin Rachota
Člen Martin Hladík
Člen Jan Švůger

 

nahoru

Projekty