Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Bílsko u Hořic
ObecBílsko u Hořic

Historie závodu

Soutěž má tradici od roku 1981, kdy ji začal pořádat místní sbor v čele v velitelem Václavem Černým. Požární soutěž „Memoriál Václava Kopeckého“ se koná na počest pana Kopeckého, který se nemalou měrou zasloužil o výstavbu požární nádrže v obci. Tato soutěž se konala pravidelně každý rok do roku 1988. 

V letech 1989 – 1999 se hasiči nezúčastňovali žádných soutěží, ani nepořádali Memoriál.

V roce 2000 byl obnoven Memoriál Václava Kopeckého, na kterém se poprvé představilo i místní družstvo žen, v roce 2002 se poprvé zúčastnilo i místní družstvo dětí - „Soptíci“.


Od roku 2007 o závodech zapisujeme také krátké reportáže:

Memoriál Václava Kopeckého 1. 9. 2007

Místní dobrovolní hasiči připravili další ročník soutěže v požárním útoku. Jako obvykle, mužská družstva soutěžila včetně příjezdu. Po požárním útoku byla připravena netradiční štafeta:

vylovení jablka z vody ústy - chůze na chůdách - běh žabáka - běh mimina a vypití piva

Zúčastněná družstva:

 • muži - Bílsko, Holovousy, Chlum
 • ženy - Bílsko, Holovousy, Erbenky
 • děti - Bílsko

Putovní pohár obhájili muži z Holovous, a získaly ženy Erbenky. Blahopřejeme.

FOTKY


Memoriál Václava Kopeckého 6. 9. 2008

Tuto krásnou slunečnou sobotu se sjela k požární nádrži družstva žen Bílsko u Hořic, Erbenky, Holovousy a družstva mužů Bílsko u Hořic, Holovousy a Chlum. Tadičně se konal požární útok s příjezdem a netradiční štafeta: nabírání vody z požární nádrže malým plecháčkem, běh na 1 páru lyží ve čtyřech osobách, kolotoč a pití piva.

Putovní pohár tak obhájili muži z Holovous a ženy Erbenky.

FOTKY


Memoriál Václava Kopeckého 4. 9. 2010

A opět stejné zastoupení mužů a žen. Děti z Bílska už odrostly a přestoupily mezi dospěláky, přijela 2 družstva z Holovous. Navíc přijeli i veterání z Bašnic a předvedli krásný a vtipný útok s koňskou stříkačkou. 

Po dlouhé době zůstal putovní pohár mužů doma! Všem gratulujeme.


Memoriál Václava Kopeckého 3. 9. 2011

A opět stejné zastoupení mužů, žen a veteránů. Z Holovous přijela 2 družstva starších žáků a  2 družstva mladších žáků. Mladší žáci přijei také z Lískovic.

Putovní pohár obhájili místní muži, pohár žen odvezly Erbenky.

FOTKY


Memoriál Václava Kopeckého 1. 9. 2012

Tentokrát soutěžili muži z Bílska, Holovous, Chlumu a Sukorad, ženy z Holovous a z Bílska, Erbenky se nezúčastnily, neboť 2 očekávaly přírůstek nových hasičů Erbenčat a 2 byly na dovolené. Ale nevadí, příští rok všem ukážou, jak to umí. Veteráni z Bašnic a Bílska byli posíleni borci z Dobré Vody.

Štafeta: oblíbený běh na lyžích, ovázání zraněného sedícího na WC toaletním papírem, přenos na zdravotním lehátku s vypitím infuze piva a plavba na loďce po požární nádrži.

FOTKY


Memoriál Václava Kopeckého 31. 8. 2013

V letošním roce soutěžili muži z Holovous, Bašnic, Starých Smrkovic, Chlumu a Bílska. Družstva žen byla následující - Holovousy, Staré Smrkovice, Bílsko, Erbenky. Dětská družstva přijela z Holovous - přípravka, mladší a starší žáci.

Veteráni dorazili z Bašnic, Dobré Vody a místní borci z Bílska. Nově se předvedly i veteránky z Bílska s velice vtipným programem.

Štafeta: vypití piva na EX, jízda na kole s kbelíky na řidítkách, slalom mezi bójkami na koupališti na loďce s košťaty místo pádel, překážkový běh mezi pneumatikami, opičí dráha mezi provazy s naplněnými kbelíky vodou a schození plechovky na konci dráhy.

Putovní pohár obhájili místní muži, pohár žen odvezlo družstvo z Holovous.

FOTKY


Memoriál Václava Kopeckého 6. 9. 2014

V letošním roce soutěžili muži z Holovous, Sukorad a Bílska.

Družstva žen byla tato - Holovousy a Bílsko.

Dětská družstva přijela z Holovous - dvě družstva mladších žáků a jedno družstvo starších žáků.

Veteráni dorazili z Bašnic a z Bílska.

Štafeta: vypití piva na EX (u žen a dětí kofoly), podlézání pod provazy, na kterých byly zavěšené petky naplněné vodou, provlékání sudu pneumatikami, přepádlování koupaliště se sudem na loďce za pomocí košťat místo pádel, přelézání balíků slámy se sudem a závěrečný slalom se sudem na kortouči. Za případný pád sudu se přičítalo 10 trestných vteřin.

V letošním roce jsme obhájili oba putovní poháry - ženy i muži!!!

FOTKY

 


Memoriál Václava Kopeckého - 5. 9. 2015

2015Letos dorazila smíšená družstva, proto jsme se rozhodli vytvořit kategorii dopělí (místo mužů  a žen). Ani  ženy z Bílska  poprvé nesestavily družstvo žen. Všechny útoky byly bez vody z důvodu velkého sucha.

Štafeta - chůze na chůdách, slalom s pneumatikou, překážkový běh mezi pneumatikami, přitáhnutí lana přes celé koupaliště, na kterém byly přivázány dva plastové sudy, jízda na jedněch společných lyžích ve čtyřech lidech na trávě, střelba na plechovku ze vzduchovky.

 • V kategorii dospělí soutěžilo celkem 7 družstev- Holovousy, Bílsko I., Bílsko II., Chlum, Staré Smrkovice I., Staré Smrkovice II., Sukorady.
 • Kategorie starší žáci - Milovice, Holovousy.
 • Kategorie mladší žáci - Holovousy I., Holovousy II.
 • Přípravka - Holovousy.
 • Veteráni - Bašnice.

V letošním roce naši muži obhájili putovní pohár - gratulujeme!!!

 

Poslední soutěží byla vyhlášena silová soutěž - železný muž/železná žena.

Na rychlost soutěžící smotávali hadice, překulovali velikou pneumatiku a přenášeli dvě závaží o celkové váze 50 kg. V mužské kategorii bylo celkem 10 soutěžících. V ženské kategorii jen 2 ženy.

1. místo obsadil a železným mužem se stal místní borec - Martin Rachota.

1. místo obsadila a železnou ženou se stala místní - Lenka Kramářová.

FOTKY


Memoriál Václava Kopeckého - 3. 9. 2016

2016Letos jsme měli počasí přímo objednané, slunce svítilo od samého rána, na stavění stanů a lavic jsme se sešli již v 7 hodin ráno. Dorazilo celkem 7 družstev, účast byla letos slabší z důvodu  hasičské soutěže a akcí, které se konaly v okolních obcích. Oproti loňskému roku byly všechny útoky s vodou a část štafety nad vodou a přímo ve vodě.

Štafeta - spojování hadic poslepu (na očích měl hasič svářecí brýle a druhý navigoval, kde se hadice nachází), společné skákání 4 hasičů v jednom pytli a poslední úsek byla plavba v pneumatice k lanu, které bylo zavěšené nad vodou na rameni jeřábu. Po laně se muselo vyšplhat nahoru, kde byl zavěšený zvon, na který se muselo zazvonit a tím byla  štafeta ukončena. Následoval skok z výšky do koupaliště.

 • V kategorii muží soutěžila celkem 2 družstva - Bílsko, Chlum.
 • Kategorie ženy - Bílsko, Staré Smrkovice.
 • Kategorie starší žáci - Dobrá Voda.
 • Veteráni - Bílsko, Bašnice.

V letošním roce naši muži i ženy obhájili putovní pohár - gratulujeme!!!

FOTKY


Memoriál Václava Kopeckého - 2. 9. 2017

2017Kvůli nepřiznivému deštivého počasí, které doslova rozmáčelo prostor kolem naší hasičské nádrže, jsme byli nuceni uspořádat letošní ročník MVK na návsi před obecní stodolou a všechny hasičské útoky byly tzv. "na sucho".  Nálada všech zúčastněných byla více než dobrá, nikomu tato alternativa nevadila a všichni si to náležitě užili a zasportovali si nejen při hasičském útoku s příjezdem historickým vozem GAZ, ale i při netradiční štafetě.

Štafeta - první úsek byl běh po lávce s proudnicí - lávka byla ve výšce balíků se slámou, na který se nejdříve muselo vyskočit, druhý úsek - spojování hadic poslepu (na očích měl hasič svářecí brýle a druhý navigoval, kde se hadice nachází), třetí úsek - společné skákání 3 hasičů v jednom pytli a poslední úsek byl hod balonkem na plastové kalíšky, které musely být shozeny a tím byla  štafeta ukončena.

 • Kategorie muži - Bílsko, Chlum, Staré Smrkovice, Hořice, Malé Výkleky a Holovousy.
 • Kategorie ženy - Bílsko, Holovousy.
 • Kategorie děti - Ostroměř I., Ostroměř II., Holovousy I., Holovousy II.
 • Veteráni - Bílsko, Bašnice.

V letošním roce naši muži i ženy opět obhájili putovní pohár - gratulujeme!!!

autoPři této příležitosti nám bylo předáno nové hasičské auto Ford v celkové ceně 911 009,-- Kč za finanční podpory 450 000,-- ´Kč ze státního rozpočtu a 300 000,-- z Královéhradeckého kraje.

FOTKY


Memoriál Václava Kopeckého - 15. 9. 2018

2018Letos nám přálo počasí a na naši vyhlášenou soutěž MVK dorazil rekordní počet družstev  - celkem 20  družstev!!!

Štafeta - první úsek byl běh na našich starých známých lyžích (4 soutěžící na jedněch lyžích se přidržují provazů, které jsou upevněny na skluznici lyží), druhý úsek - spojování hadic na trakaři (jeden sedí na trakaři, ze země sbírá hadice a proudnici, které musí pospojovat a druhý ho veze)), třetí úsek - společné provléknutí sudu od piva dvěma pneumatikami, dopravení do cíle a tím byla  štafeta ukončena.

 • V kategorii mužů soutěžilo celkem 7 družstev - Bílsko u Hořic, Bílsko u Vodňan, Malé Výkleky, Sukorady, Třebnouševes, Ohnišťany a Holovousy.
 • Kategorie ženy - Bílsko u Hořic, Bílsko u Vodňan, Holovousy.
 • Kategorie děti - Ostroměř I., Ostroměř II., Holovousy I., Holovousy II., Holovousy připravka, Dobrá Voda.
 • Veteráni - Bílsko u Hořic, Bašnice, Hořice, Dobrá Voda.

FOTKY


Memoriál Václava Kopeckého - 7. 9. 2019

2019Letos nám vůbec nepřálo počasí (hlavně ráno při stavění stanů a lavic nám pršelo za krk)  na naši vyhlášenou soutěž MVK.

Útok mužů - startuje se s veškerým vybavením a posádkou v autě za startovní čárou. Všichni mají helmy a opasky. Po mávnutí praporu se přejede autem ke břehu nádrže, saje se z požární nádrže klasickými savicemi. Počet hadic je 2 x B + 2 x C. Časomíra se zastaví sražením obou plechovek z podstavců.

Útok žen a dětí - klasický požární útok, ale se sáním z nádrže. Hadice 2 x B a 2 x C. Časomíra se zastaví sražením obou plechovek z podstavců.

Štafeta - ke štafetě jsou potřeba 4 závodníci. Štafeta začíná mávnutím praporku. První běžec prokličkuje s pneumatikou mezi praporky tam a zpět. Potom, co pneumatika přejede čáru, druhý závodník pomocí lana přitáhne plovoucí závaží, dokud se nedotkne břehu. Potom všichni 4 závodníci přejedou na lyžích více či méně synchronizovaně za čáru, kde poslední borec sestřelí vzduchovkou plechovku. Má k dispozici neomezený počet ran. Po sražení plechovky se zastavuje časomíra.

 • V kategorii mužů soutěžilo celkem 6 družstev - Bílsko u Hořic, Bílsko u Vodňan, Staré Místo, Sukorady, Holovousy a Hořice.
 • Kategorie ženy - Bílsko u Hořic, Holovousy.
 • Kategorie děti - Ostroměř ml. , Ostroměř st., Holovousy ml., Holovousy st., Holovousy připravka.
 • Veteráni - Bílsko u Hořic, Bašnice, Hořice I. , Hořice II.

FOTKY


Memoriál Václava Kopeckého - 5. 9. 2020

2020Na letošní MVK jsme měli objednané slunečné počasí, tak jsme se mohli pustit do soutěžení.

 

 

 

Dorazila tato družstva:

 • Starší děti: Holovousy
 • Mladší děti: Holovousy I., Holovousy II.
 • Veteráni: Bílsko u Hořic, Hořice, Bašnice
 • Ženy: Dobrá Voda, Bílsko u Hořic, Staré Smrkovice, Holovousy
 • Muži: Bílsko u Hořic, Staré Smrkovice, Malé Výkleky, Holovousy

Útok mužů:

Startuje se s veškerým vybavením a posádkou v autě za startovní čárou. Všichni mají helmy a opasky. Po mávnutí praporku se přejede autem ke břehu nádrže. Saje se z požární nádrže klasickými savicemi. Počet hadic je 2xB + 2xC.Časomíra se zastaví sražením obou plechovek z podstavců.

Útok žen a dětí:

Klasický požární útok, ale se sáním z nádrže. Hadice 2xB + 2xC. Časomíra se zastaví sražením obou plechovek z podstavců.

Štafeta:

Ke štafetě je potřeba 6 závodníků.

Štafeta začíná mávnutím praporku. První 4 závodníci dojedou na lyžích za čáru na konci první dráhy. Lyžaři si poté hodí na ramena kládu, na kterou se zavěsí další borec/borkyně. Takto doběhnou na konec druhé dráhy. (Penalizace za každý dotyk země  + 5 s).  Nesený na kládě vezme trakař, na kterém sedí další závodník, a bezpečně ho doveze na konec další dráhy. Tam čeká pneumatika, kterou vezený na trakaři dokulí slalomem mezi praporky za cílovou čáru.

Pokud se soutěžící domluví se zvukařem, ke svému sportovnímu výkonu se může vybrat pustit speciální hudbu.

Oba putovní poháry nám odputovaly do Holovous, je to pro nás velká výzva pro příští rok!

FOTKY


Memoriál Václava Kopeckého - 11. 9. 2021

2021Na letošním MVK jsme měli menší účast, nedorazila žádná družstva dětí,  zato nám přálo pěkné počasí.

 

 

 

Dorazila tato družstva:

 • Veteráni: Bílsko u Hořic, Hořice, Bašnice
 • Ženy: Dobrá Voda, Bílsko u Hořic       
 • Muži: Bílsko u Hořic, Staré Smrkovice, Malé Výkleky, Hořice

Domácí družstvo žen uhájilo putovní pohár, máme z toho velikou radost, ženám gratulujeme, pohár mužů nám odputoval do Hořic, chlapi, příští rok musíte pořádně zabojovat!

Všem děkujeme za účast, sportovní výkony a skvělou atmosféru během závodu.

FOTKY


Memoriál Václava Kopeckého - 3. 9. 2022

2022Letošní MVK měl pěknou účast soutěžících i diváků, počasí jsme měli přímo objednané.

 

 

 

Soutěžila tato družstva:

 • Veteráni: Bílsko u Hořic, Hořice I., Hořice II., Bašnice
 • Ženy: Dobrá Voda, Bílsko u Hořic, Sobčice
 • Muži: Bílsko u Hořic, Bílsko u Vodňan, Staré Smrkovice, Chlum, Sukorady

Domácí družstvo mužů uhájilo putovní pohár, gratulujeme, pohár žen vyhrály Sobčice. Těšíme se, že s ním dorazí a nám se podaří ho zpět vybojovat

Děkujeme všem, kteří se soutěže účastní.

FOTKY


Memoriál Václava Kopeckého - 2. 9. 2023

2023Tento ročník memoriálu se opět vydařil. Počasí jsme si po propršeném předchzím týdnu nemohli přát lepší. Opět nás dorazili podpořit naši přátelé z Bílska u Vodňan, bratři z Chlumu kvůli memoriálu dokonce sestavili druhé družstvo. Den plný soutěží v požárním útoku a netradičních štafet tradičně zakončila "hasičská fontána", tentokrát na píseň Jednoho dne se vrátíš od Věry Špinarové. 

 

Soutěžila tato družstva:

 • Veteráni: Bílsko u Hořic, Hořice, Bašnice
 • Ženy: Dobrá Voda, Bílsko u Hořic, Holovousy
 • Muži: Bílsko u Hořic, Bílsko u Vodňan, Staré Smrkovice, Chlum
 • Děti: Holovousy mladší i starší žáci

Putovní pohár mužů historicky poprvé putuje do Starých Smrkovic, dobrovodské ženy si rovněž připisují svůj první triumf.

Tento ročník MVK jsme pořádali za finanční podpory MAS Podchlumí, děkujeme!

FOTKY

INSTAGRAM stories

nahoru

Projekty