Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Bílsko u Hořic
ObecBílsko u Hořic

Ochotnický spolek "Blsko"

 

logo

 

DIVADELNÍ HRY | ČLENOVÉ | KONTAKT

 


Ochotnický spolek vznikl u příležitosti 100. výročí sehrání první divadelní hry v Bílsku. Na podnět pana Jiřího Kramáře se sešli zakládající členové k nastudování divadelní frašky "Lednička", která byla sehrána na sousedském posezení 11. 8. 2007 v obecní stodole. Hra měla velký ohlas, a tak náš pan režisér a autor v jednom Jiří Kramář napsal pohádku "Hloupý Honza". Diváci ji shlédli v prosinci 2007.

Zakládací listina

 

Jak jsme hráli divadlo 11. 8. 2007

Začalo to takhle jednou ráno, na stole nějaké popsané papíry, ale nějak jsem jim nevěnovala pozornost. Bylo odpoledne a mamka se mě ptala „Tak co, už jsi to četla?“ a já jsem jenom nechápala. A pak mi přinesla ty papíry, co ráno ležely na stole. „Přečti si to.“ řekla mi, a tak jsem začala číst. Už úvodní stránka mě zarazila, název hry Lednička… Poctivě jsem si vše přečetla všechny role, i jak bude vypadat scéna. Po přečtení se mě mamka ptala, co na to říkám, a tak já v klidu „Jo, dobrý.“ Po mojí reakci však přišlo překvapení, dozvěděla jsem se, že tu bláznivou holku, co má pankáče na hlavě budu hrát já!! A pak už přišla první zkouška, teda zatím to ani tak v celku zkouška nebyla, protože nám chyběly ještě obsadit dvě role. Tak jsem jen tak tiše seděla s rodiči Josefem a Toničkou na úřadě, a dumali jsme, koho bychom mohli do rolí, jedné velmi zásadní (milence) obsadit. Z úřadu jsme se rozešli s tím, že rozhodíme sítě a pak se uvidí. Další zkouška byla opět v pondělí, dorazil už i Adam, kterého naše nabídka velmi zaujala, tak souhlasil a přijel na první čtenou zkoušku. Jen mně stále scházel Bóďa. Naše první kulisy se skládaly pouze ze stolu a židlí na úřadě, vše ostatní jsme si jenom domýšleli. V takto provizorních podmínkách jsme zkoušeli alespoň měsíc, až pak přišel poslední týden před premiérou. Bóďa už byl také na místě. U všech začínala pomalu vládnout nervozita, hlavně Tonička dostala několikrát vynadáno od rejžy, že neumí text. No ale co si budeme namlouvat, on pan režisér ho taky zas tak moc neuměl! V předpremiérovém týdnu jsme zkoušeli skoro každý den, ale to nevadilo, protože jsme si už nic nemuseli představovat, kulisy byli připraveny a my stále v utajení zkoušeli naši Ledničku. Velmi nás to bavilo, ale měli jsme strach, že se hra nebude líbit, že nikdo nepřijde a my budeme všem jenom pro smích. Ale vlastně jsme taky všem pro smích byli, ale v opačném smyslu. Ale všechna ta chvála patří hlavně panu režisérovi, díky němu jsme mohli něco takového uspořádat. A snad brzy se můžete těšit něco dalšího…

Hana Rozsévačová ml.

"Hloupý Honza"

Pohádku Hloupý Honza sehrál spolek v prosinci a pro velký úspěch za týden opakoval.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.


2008

A opět "Hloupý Honza"

Pohádku shlédli diváci v Lískovicích na maškarním pro děti dne 9. 2. 2008.

Hrajeme obě hry!

16. 2. 2008 jsme hostovali v Milovicích a sehráli obě hry - "Hloupý Honza" a "Lednička".

Opět se scházíme a nacvičujeme. Celou sobotu a neděli jsme stavěli kulisy. Tentokrát se máte opravdu na co těšit. Na půdě obecního úřadu jsme našli kulisy a část Vám jich předvedeme ve stodole. Neváhejte a přijďte, stojí to opravdu za to!
Ukázku kulis najdete ve fotogalerii.

Pohádka o Františkovi a Mařence - plakát[1].doc

Noví členové spolku "Blsko"

V pohádce O Františkovi a Mařence hrají noví členové:
Ludmila Nosková
Marcela Nosková
Martin Rachota
Děkujeme také Radkovi a Václavovi Rachotovým a Jiřímu Trojanovi za pomoc při stavbě a výrobě kulis.

Dětský den a pohádka

Konečně nastal ten čas a mohli jsme divákům předvést naši novou pohádku. V sobotu 14. června se od 17:30 hod začali scházet první diváci, aby zaujali nejlepší místa ve stodole, která se opět proměnila v útulné divadélko. Na stěnách visely dvě 100 let staré kulisy, podávalo se občerstvení, které připravily místní ženy. V 18:00 uvítala starostka přítomné a zazněl gong oznamující začátek představení. Po zvednutí opony mohli diváci obdivovat další 100 let staré kulisy, které byly doplněny stejně úžasnými kulisami vytvořenými místními ochotníky. A už na scénu přicházejí herci a s radostí předvádějí své umění. Po skončení oznámila starostka radostnou zprávu: Obec se přihlásila do soutěže Vesnice roku 2008. Hodnotící komise navštívila ve středu 11. června mimo jiné i toto divadlo a byla, myslíme, unešena. V pátek v 18:00 oznámil předseda hodnotící komise starostce, že obec byla oceněna hejtmanem Královéhradeckého kraje za obnovení tradic ochotnického divadla a tím oceněna částkou 50000,-- Kč. Tento úspěch byl oceněn bouřlivým potleskem. Nejvíce byl dojat Jiří Kramář, který s myšlenkou obnovit toto divalo přišel.
Následovala diskotéka nejen pro děti.

Další fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.

Sousedské posezení 9. srpna 2008

Druhý ročník sousedského posezení se opět konal u obecní stodoly. Za chladného počasí postavili hasiči stany a připravily stoly a občerstvení, aby bylo vše připraveno na odpolední akci. Od 16:00 hod sehráli místní ochotníci "Blsko" opakování pohádky "O Františkovi a Mařence". Poté přestavěli kulisy a sehráli premiéru frašky "Dovolená", která volně navazovala na frašku "Lednička" uvedenou v loňském roce. Následovala diskotéka pro všechny věkové kategorie.

Další fotodokumentace ve fotogalerii.

Pouťový jarmark 24. srpna 2008

Ochotníci s radostí přijali pozvání na pouťový jarmark v Chodovicích, kde za chladného počasí sehráli pohádku "O Františkovi a Mařence".

Pohádka pro školy obnovy venkova

Ve středu 24. 9. 2008 jsme pro účastníky zájezdu škol obnovy venkova sehráli pohádku "O Františkovi a Mařence"

2. svatováclavské posezení

Na žádost kulturní komice při obecním úřadě v Chomuticích jsem 27. 9. 2008 sehráli na hřišti frašku "Lednička" a její pokračování "Dovolená".

Výstřižek z novin

Ze zábavného odpoledne v Chomuticích. Chomutice - V sobotu 27. září uspořádala komise kulturní a sociálních věcí při OÚ Chomutice na místním hřišti TJ Sokol „2. Svatováclavské odpoledne“.
12×foto
Díky skutečně krásnému počasí se zde sešel vcelku velký počet diváků, i když místních tu byla bohužel menšina.

Představení Ochotnického Divadla Blsko bylo přímo strhující. Jejich dvě volně navazující divadelní frašky Lednička a Dovolená byly skutečným zážitkem.

Věřím, že se všichni přihlížející dobře bavili. Tímto chceme všem účinkujícím poděkovat za to, že do Chomutic přijeli a obětovali nám jeden ze svých volných dnů. Doufáme, že i jim se u nás líbilo a budeme se těšit na jejich nová vystoupení.

Pro děti byla po představení nachystána soutěž v pouštění draků, ale vítr ne a ne zafoukat. Mohly nám tak alespoň ukázat něco ze svého malířského nadání. Každý, kdo nakreslil draka dostal sladkou odměnu. A nemyslete si, že jejich výkresy někde založíme. Naopak. Všechna díla jsou vystavena v prostorách Základní školy v Chomuticích, za což musíme poděkovat především řediteli Josefu Šidákovi. Tímto chceme pozvat rodiče, babičky, dědečky, tety, strýce či sourozence, aby se přišli podívat na tyto krásné obrázky. M. Kloutvorová


2009

Opět hrajeme v Milovicích

V sobotu 17. 1. 2009 hrajeme v kulturním domě v Milovicích pohádku "O Františkovi a Mařence" a frašku "Dovolená"
Začátek v 17:00 hod.

Pohádka o loupežnících

na dětský den v sobotu 13.června byla sehrána "Pohádka o loupežnících". Zároveň bylo slavnostně uvedeno do provozu nové jeviště a opona. Starší děti připravily pro své mladší kamarády soutěže a krásný den skončil diskotékou.

Sousedské posezení - Pohádka o loupežnících a fraška Dítě?

Na sousedské posezení dne 15. srpna si ochotníci připravili opakování "Pohádky o loupežnících" a pokračování serie o rodině Burákových "Dítě".

Pouťový jarmark

30. srpna ochotníci opět zavítali na pouťový jarmark do Chodovic a sehráli "Pohádku o loupežnících".

Začátek advetnu

27. listopadu navštívili ochotníci Dobrou Vodu, kde sehráli "Pohádku o loupežnících" a frašku "Dítě?"

Mikulášská nadílka v Třebnouševsi

Pro děti v Třebnouševsi byla 12. prosince sehrána "Poháda o loupežnících".


2010

Milovice 16. 1. 2010

Po roce jsme opět navšťívili Milovice a představili nové hry: "Pohádka o loupežnících" a "Dítě?"

Bílsko - Dětský den 12. 6. 2010

Divadelní spolek Blsko připravil pro letošní dětský den premiéru pohádky s názvem "O začarovaném meči". Pohádka byla zakončena velkým potleskem od diváků. Poté následovaly jako každý rok připravené soutěže pro děti a na závěr diskotéka.

Bílsko - Sousedské posezení - 14. 8. 2010

Dne 14. 8. 2010 byl, jak již je v naší obci zvykem, připraven pro spoluobčany čtvrtý ročník sousedského posezení. Občané se začali scházet kolem 15:00 hod. Stany byly postaveny, stoly prostřeny vším, co upekly místní ženy. Zábava začala a všichni netrpělivě očekávali, až v 16:00 hod začne repríza pohádky "O začarovaném meči". Jelikož pohádka se setkala při premiéře s velkým ohlasem a byla skutečně výpravná a náročná na přípravu kostýmů, rekvizit a kulis, byla znovu sehrána a po jejím zakončení opět následoval veliký aplaus. Hudba hrála do pozdních nočních hodin a všichni byli zváni nejen k poslechu, ale i k tanci :-)

Bartolomějská pouť v Chodovicích

Ochotnický spolek "Blsko" byl po roce opět pozván na pouťový jarmark do Chodovic, kde 29. 8. 2010 od 17:00 hod sehrál úspěšnou pohádku "O začarovaném meči". Podle potlesku šlo usoudit, že se pohádka líbila!


2011

Milovice 15. 1. 2011

Po roce jsme rádi přijali pozvání do Milovic, abychom sehráli pohádku "O začarovaném meči". Vyjížděli jsme ale s obavami, aby se divadelní sál naplnil, jelikož venku panovalo ledové počasí. Pohádka začínala od 18:00 hod. Nervozita divadelníků stoupala, když 20 min před začátkem představení byl divadelní sál poloprázdný. Obavy však byly naprosto zbytečné a po prvním zazvonění byla v sále odhadem "stovka" diváčků a diváků. Jsme rádi, že jsme se zase líbili, což dokazoval potlesk. Díky!

Bílsko - Sjezd rodáků 18. 6. 2011

Divadelníci se na Sjezdu rodáků představili s pohádkou „O Františkovi a Mařence“, která měla obrovský úspěch. Po konci představení byli herci odměněni velikým potleskem.

Bílsko – Sousedské posezení 20. 8. 2011

Divadelní spolek Blsko se předvedl s premiérou detektivní hry“Vražda“. Tato hra byla tzv. „z jiného soudku“, ale i tak se velice líbila a diváci se u ní i pobavili. Opět následoval aplaus.

Chodovice - Bartolomějská pouť - 28. 8. 2011

Stalo se již tradicí, že divadelní spolek Blsko každoročně pohádkou zakončuje Bartolomějskou pouť v Chodovicích. Letos divadelníci "oprášili" první pohádku, která vznikla již roku 2007 a v Chodovicích ještě nikdy nebyla uvedena. Počasí po celý den přálo, proto nebyla nouze o diváky, kteří se sešli ve velkém počtu.

Bílsko - udělení čestného občanství M. Hladíkovi

Dne 14. 11. 2011 bylo Martinu Hladíkovi z Lískovic uděleno čestné občanství obce Bílsko u Hořic za jeho dlouholetou reprezentaci obce v divadelním ochotnickém spolku Blsko, kde vystupuje jako přední herec.

Miletín – 4. 12. 2011

Bylo pro nás velikou poctou, že jsme obdrželi pozvání do Miletína, abychom vystoupili na divadelním festivalu - XVI. DIVADELNÍ ERBENŮV MILETÍN a sehráli čertovskou pohádku „O Františkovi a Mařence“ při Mikulášské besídce. Setkali jsme se s příjemným přijetím.


2012

Milovice - 31. 3. 2012

Opět po roce jsme přijali pozvání a tradičně jsme zavítali do Milovic s divadelní hrou "Vražda." Ačkoliv jsou místní občané zvyklí především na pohádky, se kterými za nimi vždy zavítáme, i tato hra byla odměněna potleskem.

Bílsko - Dětský den 9. 6. 2012

Po nastudování nové divadelní hry - pohádky "Kouzelná lavice" jsme se představili s premiérou hry na Dětském dnu v místním divadle. Všechna místa v divadle byla obsazena, hra měla veliký úspěch, diváci se báječně bavili a my jsme sklidili zasloužený potlesk, za který velice děkujeme.

Bílsko - Sousedské posezení 4. 8. 2012

Repríza pohádky "Kouzelná lavice" měla být sehrána na Sousedském posezení, ale kvůli zranění jednoho herce se pohádka promítala pouze na plátno. I přesto však měla velký úspěch.

Chodovice - Bartolomějská pouť - 26. 8. 2012

Jako každý rok - byli jsme pozváni na Bartolomějskou pouť do Chodovic, kde jsme sehráli reprízu nově nastudované pohádky "Kouzelná lavice". Kvůli světelným efektům a promítání části hry na plátno jsme museli hrát přímo v kostele. Hra byla skutečně vydařená a potlesk od diváků věru bouřlivý. Těšíme se na další pozvání.


2013

Bílsko - Dětský den - 8. 6. 2013

S novým rokem jsme opět nastudovali novou divadelní hru - "Vodnickou pohádku", kterou napsal a zrežíroval Jiří Kramář, krásné kostýmy ušila Ludmila Nosková. Premiéra pohádky byla připravena převážně pro místní diváky, kteří se přišli s dětmi pobavit na připravený Dětský den. Sklidili jsme zasloužený potlesk a obdiv nad malebnou scénou, která vypadala skutečně jako na dně rybníku. Nechyběly vodní rostlinky, provzdušňovač vody i skutečné bublinky.

Bílsko - Sousedské posezení - 17. 8. 2013

Ti, kdo neviděli premiéru Vodnické pohádky, se mohli přijít podívat na opakování úspěšné hry. Opět jsme byli odměněni potleskem od diváků, kterých se sešlo velké množství a dokonce i přespolních. Veliký úspěch měl hlavně vodník Čvachta a mořská panna Lucinda. Text hercům vypadával minimálně, při nejhorším pomohla nápověda.

Chodovice - Bartolomějská pouť - 25. 8. 2013

Po roce jsme se na pozvání rádi účastnili Bartolomějské pouti v Chodovicích. Divadelní hra - "Vodnická pohádka" musela být kvůli špatnému počasí sehrána v kostele. Trochu jsme se zapotili při stavění kulis, protože se muselo velice improvizovat, byla postavena kostra stanu, na kterou se zavěsily kulisy, houpací síť pro mořskou pannu Lucindu nemohla být připevněna na kostrukci stanu, proto se využily lavice, na které se položila. Rybář s prutem musel vylézt na kazatelnu, aby mohl odtud chytat rybky z rybníku. Představení se velice povedlo a po sehrání hry následoval bouřlivý potlesk publika. Diváci se skutečně bavili. Děkujeme za pozvání!

Miletín - 3. 11. 2013

Je pro nás velikou poctou, že jsme již podruhé obdrželi pozvání do Miletína, abychom vystoupili na divadelním festivalu - XVIII. DIVADELNÍ ERBENŮV MILETÍN a sehráli "Vodnickou pohádku". Znovu jsme se setkali s příjemným přijetím od diváků a pořadatelů. Byli jsme odměněni nejen potleskem, ale i květinami a sladkými dobrotami.


2014

Milovice - 8. 3. 2014

Po dvouleté pauze jsme opět byli osloveni zastupitelstvem obce Milovice, abychom místním obyvatelům připravili příjemné kulturní odpoledne. Sehráli jsme proto již po páté z našeho repertoáru nejnovější hru - Vodnickou pohádku. Pohádku zpestřili vodník Čvachta a vodní kontrolor Vodňanský tím, že publikum pojali jako ryby v rybníku a začali je doslova krmit rybí potravou (bonbony). Sál byl skoro celý zaplněn, publikum žádalo o přídavek. Děkujeme za příjemnou atmosféru a těšíme se  zase někdy na shledanou.

Choceň – Pohádková Choceň - 29. 3. 2014 

Už se o nás ví i za hranicemi okresu, ba i kraje. Byli jsme pozváni do Chocně, kde se pořádají divadelní soboty pro děti. Je to pro nás čest! Opět v opravdovém divadle! Nádhera! Scházíme se v 10:00 před obecní stodolou a nakládáme kulisy do aut Lídy Noskové a Jirky Kramáře. Máme všechno? Jsme všichni? Tak jedeme. Čím blíže k Chocni, tím nervozita stoupá. A jsme na místě, dáme si dobrý oběd a jdeme stavět kulisy, abychom si vše ještě vyzkoušeli. Mají tu krásné zázemí, šatny, sociální zařízení,…. Je připraveno občerstvení. Jen ty plakáty na stěnách nám snižují sebevědomí. Samé známé tváře z pražských divadel. Těm se přeci nemůžeme rovnat! Ale jsme tu a jdeme do toho tak, jak to umíme u nás na vesnici.

A už hrajeme a zapomínáme, že jsme v tak velkém divadle. Diváci reagují, smějí se, snad se líbíme. A je tu potlesk! A pozvání na příští rok! Tak snad nejsme tak špatní.

Bílsko - Sousedské posezení - 16. 8. 2014

Na letošní Sousedské posezení jsme si připravili hned dvě premiéry divadelních her! Jednalo se o premiéru pohádky "Jak to bylo s drakem", která byla přímo sepsána pro Bartolomějskou pouť v Chodovicích, kde každoročně vystupujeme a potom komedie ze současnosti "Ne-ru-šit". Pro herce bylo velmi obtížné nastudovat obě hry najednou, ale vše se povedlo na jedničku a zasloužený potlesk hercům byl odměnou za hodiny trávené na divadelních zkouškách.

Chodovice - Bartolomějská pouť - 24. 8. 2014

Stalo se již tradicí, že každý rok zakončujeme Bartolomějskou pouť v Chodovicích tím, že sehrajeme v místním kostele pohádku. Pohádka "Jak to bylo s drakem" byla cíleně sepsána pro chodovické publikum a jsme moc rádi, že jsme se opět líbili a publikum se báječně bavilo. Děkujeme za pozvání a jestli budeme pozváni, za rok zase rádi přijedeme.

Hořice - Hořická trubička - 20. 9. 2014

Tento rok jsme obdrželi pozvání na sehrání divadelního představení v Hořicích v rámci oslav Hořické trubičky. Sehráli jsme na podiu na náměstí pohádku "Jak to bylo s drakem", která sklidila velký potlesk. Při stavění kulis jsme museli velice improvizovat, jelikož podium bylo otevřené skoro ze všech stran. Pomohla nám konstrukce ze stanu, na kterou jsme zavěsili opony a další kulisy.  Vše jsme parádně zvládli :-)


2015

Bílsko - Sousedské posezení - 15. 8. 2015

Na Sousedském posezení se místní ochotníci představili s premiérou divadelní hry "Andělka" - rozverné komedie ze současnosti.  Na Zem byl seslán anděl v podobě lékařky, aby zjistil, jak je to ve skutečnosti s lidmi. Lékařka měla kouzelnou moc vyléčit všechny nemoci mezi lidmi, ale všichni si mysleli, že léčí díky kouzelné masti. A tak se stalo, že mast chtěli ukrást zlodějíčci převlečení do ženského oblečení, kteří se šli dát do ordinace paní doktorky vyšetřit. Jeden ze zlodějů se zmocnil "kouzelné masti", kterou chtěl výhodně prodat a druhý se do paní doktorky zamiloval. Komedie je plná vtipných zápletek, což diváci ocenili bouřlivým potleskem.

Divadelní zkoušky, které probíhaly každý týden již od března, se vyplatily, diváci se bavili a herci ze sebe vydali to nejlepší.

Letos proběhl již druhý ročník oblíbené soutěže "O nejlepší okurkový pokrm".

Přihlásilo se celkem 7 soutěžních pokrmů - okurkové bramboráky, okurkové závitky, okurkové poháry, okurková polévka se slaninou a vejci, okurkové jednohubky, okurkové smoothie a okurkové minichlebíčky.

 • 1. místo - Tomáš Sehnoutek - Okurková polévka se slaninou a vejci
 • 2. místo - Ludmila Černá - Okurkové závitky
 • 3. místo - Hana Rozsévačová - Okurkové poháry

Těšíme se na dodání receptů, abychom mohli začít vítězné pokrmy vyrábět doma :-)

Hudba hrála do pozdních nočních hodin, občerstvení bylo zajištěno, i když steaků bylo tentokrát málo...

Fotografie z divadelní hry i z ostatních akcí naleznete ve fotogalerii.

Chodovice - Bartolomějská pouť - 30. 8. 2015

I letos jsme zakončovali oblíbenou Bartolomějskou pouť v Chodovicích. Počasí skutečně přálo, slunce svítilo od samého rána, pódium bylo postavené za kostelem, mohli jsme začít stavět kulisy a rekvizity a úderem 17 hod. na místním kostele začít hrát komedii "Andělka". Publikum bylo natěšené, řady se plnily a my se začínali potit. Možná trochu trémou, ale hlavně díky slunci, které "pařilo" do našich paruk a kostýmů. Hráli jsme na rozpáleném pódiu ze všech sil a odměnou nám byl potlesk diváků  a pochvalné komentáře od přihlížejících. Děkujeme a rádi zase přijedeme!

Bříšťany - Sčítání důchodců - 14. 11. 2015

V letošním roce jsme byli pozváni sehrát divadelní představení hry "Andělka"  na každoroční akci, kterou zastupitelé v Bříšťanech pořádají pro své seniory, tzv. Sčítání důchodců. Senioři jsou obdarováni malou pozorností a občerstvením a poté je pro ně připraven zábavný program ve společenském sále místního hostince.

Kulisy jsme začali přivážet už po obědě, poté se stavěla scéna a ještě poslední opakování textů, než se začali scházet první senioři.

Sál se poměrně rychle zaplnil a my jsme se do toho pustili. Hlavně, aby se diváci bavili... Po prvních kladných reakcích a smíchu z nás tréma spadla a  po představení jsme si užívali potlesk od diváků.

Zatupitelé obce i senioři byli velice milí, děkujeme za vřelé přijetí a výborné občerstvení po představení.

Lískovice - Divadelní představení Andělka - 13. 12. 2015

Na přání našeho předního herce Martina Hladíka jsme sehráli v jeho místě bydliště divadelní představení Andělka. V místní útulné hospůdce se postavilo provizorní divadelní jeviště, navozily se rekvizity a herci se mohli chystat k dalšímu divadelnímu výkonu. Sál se začal pomalu zaplňovat a od 15 hod jsme se do toho pustili.

Odměnou nám byl potlesk po představení a výborné občerstvení.

Tak tedy ještě jednou děkujeme za pozvání a těšíme se na další shledání.


2016

Bílsko - Sjezd rodáků  - 11. 6. 2016

V letošním roce se pořádal již potřetí Sjezd rodáků (koná se každých pět let), na kterém samozřejmě nemohli chybět místní divadelníci, a tak jsme se blýskli s oprášenou "Vodnickou pohádkou", která sklidila veliký potlesk. Divadelní scéna byla krásně osvícená, kostýmy nažehlené,  kulisy dokonale připomínaly dno rybníka, vodní rostlinky vybízely k otrhání a provzdušňovadlo vody,  skutečné bubliny a zvuky bublání byly třešinkou na dortu.  Ostřílení herci si to vyloženě na divadelních prknech užívali a hlavní role Lucindy se výborně zhostila naše nová divadelní herečka Věrka Machková, která převzala roli po Haničce (Rozsévačové ml.) Sehnoutkové, která v našem souboru už bohužel nevystupuje.  Všem patří velký dík a zasloužený potlesk.

Bílsko - Rádio Blaník a pivo Braník v Bílsku - 9. 7.  2016

Díky vítězné SMS paní starostky Hany Rozsévačové do Bílska zavítalo rádio Blaník s programem " Prázdninová hospoda na kolečkách" a pivem Braník na celé odpoledne s hudebním vystoupením Jardy Hypochondra.

Pořadatelé nás požádali, aby se programu účastnily i místní spolky. A tak divadelníci nechali nakouknout pod pokličku divadelního hrnce a předvedli ukázku nové pohádky "Čarodějnice Ráta" a zároveň všechny pozvali na Sousedské posezení, které se koná každý rok v srpnu. Ukázka divadla se líbila a všichni již byli natěšení na premiéru celé hry na Sousedské posezení. Počasí bylo přímo objednané, hudba hrála, pivo teklo proudem a kdo vydržel až do konce, prokázal skutečnou odvahu. Kdo tam byl, tak ví!

Bílsko - Sousedské posezení - 20. 8. 2016

Příprava na Sousedské posezení jako každý rok probíhá už od samého rána. Postavit a omýt stoly a lavice (díky novému přístřešku u stodoly nám letos ubylo stavění stanů), naaranžování květin (velké díky Vendovi Rachotovi, který je úplný mistr v aranžování), vymetení pavučin a úklid na místním WC,  úklid a vyzdobení stodoly, postavení kulis, stánku na občerstvení a plno jiných prací. Díky všem, kteří se podílejí na přípravách.

A odpoledne už to vypukne, pomalu se scházejí sousedé i přespolní a někteří  přinášejí i napečené dobroty ve formě bábovek, zákusků, koláčů a jiných chutných řezů, které rozdělíme po stolech, aby bylo něco na zub ke kávě. Velké díky i za vyzrálé švestky, které místo moučníku přivezl pan Baudyš st.  z Chlumu, přišly všem k chuti!

A již se nám hlásí soutěžící do 3. ročníku oblíbené soutěže "O nejlepší okurkový pokrm". Letos se přihlásilo celkem 7 soutěžících se skvělými výrobky, proto hodnotící komise měla před sebou těžký úkol. Z pokrmů se hodnotila - okurková zmrzlina, okurkové cupcakes, kari okurky, thajský okurkový salát, marinované okurky s uzeným lososem a sezamem, okurkové nanuky a okurková zmrzlina  s bazalkou a mátou.

Poté zazvonil třikrát zvonec a začalo divadelní představení - premiéra pohádky "Čarodějnice Ráta". Stodola je plná do posledního místa, Kašpárek zdraví diváky a uvádí strašidelnou čarodějnici, která zná spoustu skvělých kouzel, ale má to jeden velký háček. V polovině čarování vždycky usne... Ale jako v každé pohádce všechno dobře dopadne a chytrý mládenec pomůže čarodějnicil Rátě.

Herci se snažili ze všech sil a odměnou jim byl zasloužený potlesk.

Po divadle následovalo vyhlášení výsledků Okurkové soutěže a rozdělení cen.

 • 1.  místo -  Okurkové nanuky - Jana Šáchová
 • 2. místo - Thajský okurkový salát - Martin Hladík
 • 3. místo - Okurková zmrzlina s bazalkou a mátou - Kateřina Svatošová

Děkujeme všem soutěžícím za snahu při výrobě soutěžních pokrmů a hodnotící komisi za odvahu vše ochutnat ;-) Těšíme se na další ročník soutěže a originální pokrmy.

Zábava byla v plném proudu, jídla i pití bylo moc, živá hudba hrála do pozdních hodin, počasí se vydařilo, co víc si přát...

Chodovice - Bartolomějská pouť - 28. 8. 2016

Již se stalo tradicí, že každoročně jsme pozváni od našich sousedů v Chodovicích, abychom zakončili svým divadelním vystoupením vyhledávanou  Bartolomějskou pouť. Přijeli jsme s novou pohádkou "Čarodějnice Ráta", jejíž premiéra byla sehrána v Bílsku na Sousedském posezení. Opět jsme vystupovali na pódiu za kostelem a horké počasí, které nás trápilo minulý rok, se opakovalo i letos. Herci se  v kostýmech a parukách ohřáli ještě víc než vloni, nejvíce si to užila čarodějnice Ráta v černé paruce, černém kostýmu a černých brýlích. Kdyby neusnula v polovině každkého kouzla, mohla se přičarovat lehčí oděv :-)

Publikum bylo nadšené a po skončení divadelního představení jsme slyšeli ohlasy, že to bylo naše nejvydařenější divadlo. Tak díky moc za slova chvály a příště zase rádi přijedeme s novou pohádkou.


2017

Bílsko - Sousedské posezení - 19. 8. 2017

Již od března začíná příprava na nové divadelní představení, kdy se pravidelně herci schází a nacvičují divadelní hru, která má premiéru na Sousedském posezení v Bílsku.

Od rána probíhaly přípravy s chystáním lavic, stolů, květinové výzdoby, stavění kulis atd.

Premiéra divadelní hry "Leslieho tajemství " se povedla na jedničku, herci se loučili za bouřlivého potlesku publika, obecní stodole byla plná.

Poté byla vyhodnocena soutěž "O nejlepší okurkový pokrm" - již 4. ročník.

Byla vybrána 5 členná hodnotící komise ve složení: Dagmar Vítová, Božena Maryšková, Martin Rachota, p. Gregor a p. Dobeš.

Do soutěže se přihlásilo celkem 6 soutěžících se svými výrobky a skončili v následujícím pořadí.

 • 1. místo - okurková marmeláda - Jaroslava Kvasničková
 • 2. místo - okurkové špagety - Iva Jonáková
 • 3. místo - okurky na kari - Josef Franc

Dále se umístily tyto pokrmy: okurkové gazpacho - Denis Kramář, okurkový salát - Jaroslava Budinová, okurková limonáda - Katka Jonáková.

Počasí nám přálo, živá hudba hrála do pozdních hodin, pěkně se to vydařilo :-)

Chodovice - Bartolomějská pouť - 27. 8. 2017

Je tradicí, že každoročně zakončujeme naším divadelním vystoupením Bartolomějskou pouť v Chodovicích.

Přijeli jsme s novou hrou - westernovou komedií "Leslieho tajemství", jejíž premiéra byla sehrána v Bílsku na Sousedském posezení.

Pódium za kostelem již bylo připravené, i přesto jsme museli improvizovat při stavění kulis a hlavně opon, které byly zapotřebí při změnách dějství.

Věrné publikum bylo nadšené naším výkonem a opět jsme byli odměněni potleskem. Děkujeme, že jsme se zase líbili a rádi přijmeme pozvání další rok na pouti.


2018

Bílsko - divadelní výročka 2. 3. 2018

Již 10 let v srpnu 2017 uplynulo od založení ochotnického divadelního spolku "Blsko", proto jsme se všichni sešli (sice až v březnu) na divadelní výročce na obecním úřadě v Bílsku. Zavzpomínali jsme na uplynulá léta, divadelní hry, které jsme sehráli a plánovali, jak budeme pokračovat v dalších letech. Nemohl samozřejmě chybět dort s 10 svíčkami, chlebíčky i šampaňské. Vždyť za těch 10 let jsme odvedli kus práce a pobavili tolik lidí.

Bílsko - Sousedské posezení - 18. 8. 2018

Již od března každý rok začíná příprava na nové divadelní představení, kdy se pravidelně herci schází a nacvičují divadelní hru, která má premiéru na Sousedském posezení v Bílsku. Letos bylo však všechno jinak. Vytížení herců bylo tak vysoké, že se začalo zkoušet až v květnu a intenzivní zkoušky probíhaly až v srpnu. Nervozita herců i režiséra stoupala, ale vše jsme zvládli a na Sousedském posezení jsme se mohli představit s premiérou divadelní hry "Hodné děti".

Hře dominovaly nejen výkony herců, ale i skvělé rekvizity a kostýmy. Hudba s osvětlením krásně vše doplnila a po přestavení jsme se dočkali bouřlivého potlesku spokojených diváků.

Ani letos nemohla chybět soutěž o nejchutnější okurkový pokrm, Byli jsme rádi, že o soutěž je stále velký zájem, porota měla mnoho práce, aby vybrala 3 nejchutnější pokrmy, které jsme odměnili diplomem a  lahví vína.

 • 1. místo - Iva Jonáková - okurkové jednotlamky
 • 2. místo -  Jaroslava Kvasničková - okurková marmeláda
 • 3. místo - Jiří Kramář - okurkoví indiáni

Počasí bylo krásné, po divadelním představení začala hrát country hudba do pozdních nočních hodin. Těšíme se na další ročník a hlavně velkou účast.

Chodovice - Bartolomějská pouť - 26. 8. 2018

Bartolomějská  pouť v Chodovicích pro nás každoročně znamená zakončení naší divadelní sezony. Ani letos tomu nebylo jinak. S radostí jsme přijali pozvání na zakončení programu pouti.

Každoročně přijíždíme  s novou hrou, jejíž premiéra byla sehrána v Bílsku na Sousedském posezení. Letos to byla hra "Hodné děti."

Opět jsme hráli na podiu za kostelem, které již bylo připravené.

Jsme rádi, že i když jsme zakončovali program celé pouti, tak lavice byly obsazené a publikum bedlivě sledovalo naše výkony.

Děkujeme za milé přijetí a odměnu v podobě bouřlivého potlesku.

Bříšťany - Posezení pro důchodce - 17. 11. 2018

Děkujeme za pozvání do kulturního zařízení do Bříšťan, kde jsme pro místní důchodce sehráli hru "Hodné děti".

Odměnou nám byl zasloužený potlesk a výborné občersvení.


2019

Bílsko - divadelní výročka 15. 3. 2019

Letošní divadelní výročku na obecním úřadě jsme spojili s první čtenou zkouškou nové divadelní hry s názvem "Vládci osudů."

Samozřejmě nejdříve předcházel přípitek, konzumace dortu i chlebíčků a poté jsme se "vrhli" na samotné zkoušení.

Čas utíká jako voda a naše premiera bude odehrána již v srpnu v Bílsku na Sousedském posezení a repríza v Chodovicích na Bartolomějské pouti. Máme před sebou zase velký kus práce!

Bílsko - Sousedské posezení - 17. 8. 2019

Po divadelní výročce v březnu následovaly zkoušky divadla (většinou každý druhý pátek). V letních měsících to bylo obtížnější, abychom se všichni sešli. Proto tréma před představením byla na místě. Nová divadelní hra s názvem "Vládci osudů" byla odehrána a byla nejen k pobavení, ale i k zamyšlení a zasnění se v dnešní uspěchané době. Každý si mohl odnést svůj kousek štěstí v podobě zlaté konfety.

I letos proběhla soutěž o nejchutnější okurkový pokrm, Tentokrát se do soutěže přihlásili pouze 3 soutěžící, tak všechny  3 pokrmy jsme odměnili diplomem a  lahví vína.

 • 1. místo -  Jaroslava Kvasničková - okurkový salát s křenem
 • 2. místo - Jaroslava Bičišťová - nakládané okurky
 • 3. místo - Lenka Trojanová - "pan Okurka"

O hudební produkci se postaral Vlastimil Šafařík, tak kdo si nechtěl zatančit, alespoň si prozpěvoval nebo se zaposlouchal do jeho písní.

Občerstvení zajišťoval SDH Ostroměř (jako vždy) a jídlo bylo vynikající. Tak zase za rok!

Chodovice - Bartolomějská pouť - 25. 8. 2019

Bartolomějská  pouť v Chodovicích se již několik let zakončuje divadelním představením ochotníků z Bílska, proto jsme byli rádi, že tomu tak bylo i letos a milé pozvání od "našich sousedů" jsme přijali a představili jsme se s divadelní hrou "Vládci osudů".

Opět jsme hráli na podiu za kostelem, které bylo krásně ozdobené květinami.

Počasí bylo krásné, tak nebyla nouze o diváky, kteří vydrželi až do konce programu Bartolomějské pouti.

Děkujeme za potlesk a diváky jsme odměnili zlatými střípky štěstí, které si mohli posbírat v trávě.


2020

Bílsko - divadelní výročka 24. 1. 2020

Na divadelní výročce na obecním úřadě jsme se rozhodli, že v letošním roce nebude zkoušet novou divadelní hru, ale že "oprášíme" úplně první divadelení hru Ledničku, se kterou jsme začínali před 13 lety! Vzhledem k tomu, že se členové divadelního spolku trochu změnili, obsazení rolí se obměnilo a dokonce 2 nové malé role byly připsány.

Samozřejmě přípitek a malé občerstvení nemohlo chybět. Poseděli jsme do pozdních nočních hodin a těšili se na další společná setkání, to jsme ještě vůbec netušili, jak se kulturní a společenský život nás všech změní díky pandemii covid 19...

Bílsko - Sousedské posezení - 15. 8. 2020

Letošní  Sousedské posezení bylo nejisté, zda se vůbec uskuteční. Opatření kvůli coronaviru byla od března zpřísněná natolik, že nemohly být žádné divadelní zkoušky. Vše se zkoušelo tzv. "na poslední chvíli", ale herci jsou velice zdatní v rychlém učení textů a na místě byla i nutná dávka improvizace. Diváků se sešlo dostatečné množství a herci po sehrání vtipné komedie "Lednička" byli odměněni zaslouženým potleskem.

Okurková soutěž letos nebyla vyhlášena, každým rokem se do soutěže přihlašovalo méně a méně soutěžících, proto jsme od ní upustili.

Zajištěné občerstvení i hudba z Ostroměře si zasloužili veliké poděkování.

Moc se těšíme na další ročník, doufáme, že v klidnější a spokojenější době bez virů.

Chodovice - Bartolomějská pouť - 15. 8. 2020

Každoročně zakončujeme Bartolomějskou pouť v Chodovicích na podium za kostelem. Letos ale kvůli bezpečnostním opatřením a kvůli danému povolenému počtu lidí jsme divadlo museli sehrát na podiu U vagonu v Holovousích. 

Předpověď počasí vůbec nevypadala dobře, meteorologové hlásili silný vítr a déšť, obavy byly na místě. Asi všichni svatí stáli nad námi, stihli jsme divadelní hru "Lednička"  odehrát za sucha a s úspěchem.

Odměnou nám bylo výborné občerstvení U vagonu a milé přijetí našich sousedů z Chodovic  a Holovous.


2021

Bílsko - divadelní výročka 2021

Na výročce jsme se opět dohodli, že i v letošním roce nebudeme zkoušet novou divadelní hru, ale budeme pokračovat v trilogii komedie, a to druhou divadlení hrou - "Dovolená", která se kdysi těšila velké oblibě. I do této hry byly připsány nové role pro mladé herce, aby si mohli zahrát úplně všichni naši současní herci.

Poté následovalo malé občerstvení a příjemné posezení až do pozdních hodin.

Bílsko - Sousedské posezení - 7. 8. 2021

Chodovice - Bartolomějská pouť - 29. 8. 2021


Kontakt

Jiří Kramář: 603 294 111 - režisér a autor divadelních her

E-mail : obec@bilskouhoric.cz

nahoru

Projekty