Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: OÚB-107/2021

Zrušení skládky bioodpadu

Vzhledem k tomu, že někteří občané ukládali na skládku bioodpadu odpady, které tam nepatří (cihly, větvě, papíry,...), byli jsme nuceni skládku zrušit. Od 1. 4. 2021 budete moci biologický odpad po předložení občanského průkazu zdarma ukládat ve sběrném dvoře v Hořicích.

Patří sem:
Zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, květiny, kávové sedliny, čajové sáčky, hrnkové květiny včetně hlíny, skořápky od vajec a ořechů, tráva, větve.

Nepatří sem:
Maso, kosti, oleje a tuky, tekuté a mastné potraviny, cigaretové oharky, smetky, léky, papír, letáky a noviny, uhynulá zvířata, kočkolit, KOV, PLASTY, KOMUNÁLNÍ ODPAD.

Vyvěšeno: 4. 3. 2021

Datum sejmutí: 30. 4. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět