Navigace

Obsah

Popis úřadu

Obecní úřad

 

Hana Rozsévačová
starostka

604 124 188 , 724 183 052
obec.bilsko@c-box.cz
rozsevacova.h@seznam.cz

Lenka Kramářová, DiS.
místostarostka

604 272 828
kramarovalenka@seznam.cz

Hana Sehnoutková, DiS.
účetní

732 275 852

sehnoutkova.hana@gmail.com

Úřední hodiny

Středa 18,30 - 20,00 hod.

Zastupitelstvo

Hana Rozsévačová

 
Lenka Kramářová, DiS.  
Jiří Kramář  
Radek Rachota  
Jan Rozsévač  
Martin Rachota  

Marek Trojan

 
   

Finanční  výbor

předseda        Radek Rachota

členové           Ludmila Nosková

                        Blanka Dvořáková

 

Kontrolní  výbor

předseda         Jiří Kramář

členové            Ludmila Nosková

                         Blanka Dvořáková

 

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Bílsko,

sídlo: Bílsko u Hořic 48, IČ: 00578218, DS: xxx, telefon: 724183052, e-mail: obec.bilsko@c-box.cz

Pověřenec pro OÚ: Hana Sehnoutková, DiS., e-mail:sehnoutková.hana@gmail.com,, tel. +420 732 275 852

úřední dny: středa 18:30 – 20:00