Navigace

Obsah

Popis úřadu

Obecní úřad

 

Lenka Kramářová, DiS.

 


starostka

604 272828 , 724 183 052
obec.bilsko@c-box.cz
kramarovalenka@seznam.cz

Bc. Eliška Hladíková
místostarostka


dvorakovel@gmail.com

Hana Sehnoutková, DiS.
účetní

732 275 852

sehnoutkova.hana@gmail.com

Úřední hodiny

Středa 18,30 - 20,00 hod.

Zastupitelstvo

Lenka Kramářová, DiS.

Bc. Eliška Hladíková

 
Jiří Kramář  
Radek Rachota  
Mgr. Magda Koudelková  
Martin Rachota  

Ludmila Černá 

 
   

Finanční  výbor

předseda      Mgr. Magda Koudelková

členové         Marek Trojan

                        Radek Rachota

 

Kontrolní  výbor

předseda         Jiří Kramář

členové            Martin Rachota

                           Ludmila Černá

 

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Bílsko,

sídlo: Bílsko u Hořic 48, IČ: 00578218, DS: xxx, telefon: 724183052, e-mail: obec.bilsko@c-box.cz

Pověřenec pro OÚ: Hana Sehnoutková, DiS., e-mail:sehnoutková.hana@gmail.com,, tel. +420 732 275 852

úřední dny: středa 18:30 – 20:00